Aeres MBO Leeuwarden streeft ernaar dat je in een veilige en stimulerende leeromgeving je diploma kan halen. Als zich problemen voordoen die het onderwijsleerproces beïnvloeden, probeert de school je zo goed mogelijk te begeleiden.

Loopbaancoach (LOB-er)

Gedurende je opleiding zit je in een coachgroep. In de coachgroep worden zaken besproken die niet alleen voor jouw vakrichting belangrijk zijn, maar ook voor jou als persoon.
De loopbaancoach is voor jou en voor jouw ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt tijdens je opleiding. Hij/zij bespreekt met jou minimaal drie keer per jaar de studievoortgang en het verloop van jouw loopbaanontwikkeling. Ook kun je met persoonlijke vragen bij hem of haar terecht. Als het nodig is kan de loopbaancoach je doorverwijzen naar STAP.

STAP (Loopbaanadviescentrum)

We willen graag dat je je thuis voelt bij ons MBO. Wanneer je vragen hebt (bij je studie of op het persoonlijke vlak), kun je contact opnemen met de medewerkers van STAP. In een persoonlijk gesprek wordt er over je vraag gesproken en geprobeerd om samen met jou tot de volgende stap te komen. .

Vertrouwenspersoon

Op onze locatie is een vertrouwenspersoon aanwezig. Als je een klacht hebt kun je hier terecht, de vertrouwenspersoon zal je hierbij begeleiden en adviseren.