Als onderzoeker leefomgeving voer je onderzoek uit naar verontreiniging van (water)bodems, water en lucht in verband met een vergunningsaanvraag. Met als doel advies te kunnen geven over (eenvoudige) kwaliteitsverbeteringen of omgevingsvergunning. Zoals uitvoering van water- en bodemsanering. Afspraken moeten worden nageleefd en nieuwe technieken moeten worden bedacht om gezond en prettig te kunnen leven. Het gaat over schone bodem, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etc. Er is sprake van beheer, zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en van technologische ontwikkelingen, waarbij vooral zaken spelen als duurzaamheid, nieuwe energiebronnen, etc. Deze opleiding is onderdeel van MBO Life Sciences.

Wat ga je leren?

Als onderzoeker leefomgeving neem je bodem-, water- en luchtmonsters, je analyseert uitkomsten en schrijft rapporten. Je werkt nauwkeurig en je hebt aandacht voor veiligheid. Je kunt daarbij omgaan met opdrachtgevers, publiek en de weerstand die je in sommige situaties ervaart. Je bent op de hoogte van economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en houdt hier rekening mee.

Kosten

Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleiding gerelateerde schoolkosten. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Overige kosten voor een opleiding zijn tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en eventueel introductiekamp in het 1e leerjaar. Reken ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toelatingseisen

Duur: deze opleiding duurt 4 jaar.
Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg, overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, mbo-diploma niveau 3

Toekomst

Met je MBO niveau 4-diploma Onderzoeker leefomgeving op zak kan je aan de slag binnen een bedrijf, gemeente, provincie of voor een gespecialiseerd advies- of ingenieursbureau. Of je kunt doorleren op verschillende hbo-opleidingen, bijvoorbeeld in de richting milieukunde, land- en watermanagement, kust- en zee management of plattelandsvernieuwing. Natuurlijk kun je ook gaan werken.
Voor deze opleiding zijn de baankansen op dit moment nog onbekend. Je vindt meer hierover op de website: www.kansopwerk.nl.

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.
Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding: