Studentenondersteuning

Iedereen krijgt binnen Aeres MBO basisondersteuning in de vorm van begeleiding door een mentor of studieloopbaanbegeleider. Soms is dit niet voldoende, bijvoorbeeld als je een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebt. In het kennismakingsgesprek kijken we samen met jou of en welke aanvullende ondersteuning nodig is en of we in staat zijn om deze te bieden. Ook kan in de loop van de opleiding blijken dat je aanvullende ondersteuning nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een bijlage met ondersteuningsafspraken. Als er aanpassingen nodig zijn in toetsen en examens kun je daarvoor een aanvraag doen bij de lokale examenorganisatie (LEO). De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen. 

Klik hier voor meer informatie.