Aeres MBO Almere is genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2018!

Date

Broedproject – van ei tot kipfilet

Sinds 2012 draait de opleiding Dierverzorging van Aeres MBO Almere jaarlijks een broedproject. In dit project worden eieren van diverse kippen-, eenden- en ganzenrassen in een broedmachine ingelegd en uitgebroed. Zo kan van dichtbij het voortplantingsproces van hoenders en watervogels worden gevolgd. Dankzij de vrij korte broedduur en de opfok van de kuikens op school, is het mogelijk om de hele cyclus van ‘ei tot kipfilet’ te doorlopen met onze studenten.

Dat begint allemaal bij het inleggen van de eieren. Er worden eieren ingekocht van oud-Hollandse rassen zoals de Barnevelder en de Noord-Hollandse Blauwe en van een snelgroeiend vleesras, de Ross 308. Vervolgens worden de eieren door de studenten ‘gekeurd’ op geschiktheid voor uitbroeden. Misvormde, oude, vieze, kleine of hele grote eieren worden uitgeselecteerd. Na selectie worden de geschikte eieren door de studenten gemerkt met een code: de afkorting van het ras en de verwachte uitkomstdatum. Vervolgens leggen de studenten de eieren in de broedmachine en kan het lange wachten beginnen. De broedmachine heeft dan al enkele dagen ingedraaid, zodat alles naar behoren werkt. Deze broedmachine wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door Kinderboerderij de Bijlmerweide, een van onze praktijklocaties waar wij al jaren een prettige samenwerking mee hebben.

Dagelijks controleren de studenten de broedmachine op de juiste luchtvochtigheid, temperatuur, ventilatie en het keren van de eieren. Twee keer per dag worden deze waarden genoteerd in een logboek. 

Na zeven dagen worden de eieren geschouwd. Met een felle schouwlamp wordt elk ei in de hand bekeken om te zien of het ei bevrucht is of niet. De onbevruchte eieren worden verwijderd.

Na 14 dagen wordt nog een keer geschouwd, om eventuele afgestorven eieren uit te kunnen schouwen. Het schouwproces heeft altijd iets bijzonders: de verwondering van studenten is niet in woorden uit te drukken! Het aanschouwen van nieuw leven en de ontwikkeling van het kuiken ín het ei is echt fantastisch om mee te maken.

Na 18 dagen mag de keerinrichting uit, de eieren moeten dan stil blijven liggen. Zo kunnen de kuikens de laatste drie dagen van de broedduur gebruiken om de juiste positie in het ei in te nemen en uiteindelijk uit te komen.

Na 21 dagen is het dan zover: de eieren komen uit! Dat alles gebeurt in de klas, tijdens de lessenserie Hoenders en watervogels. De studenten maken van dichtbij mee hoeveel moeite een kuiken eigenlijk moet doen om uit een ei te komen. En als het er eenmaal uit is, past het er nooit meer in! Een klein wonder.

Dan start ook de opfokperiode. De studenten maken zelf een opfokruimte klaar. Bodembedekking, voersilo’s, watersilo’s, warmtelampen, bodembedekking: daar komt toch nog heel wat bij kijken.

Gedurende de opfok worden de kuikens van verschillende rassen vergeleken qua groei. Dan wordt voor de student ook duidelijk hoé snel een vleeskuiken eigenlijk groeit in vergelijking tot oud-Hollandse rassen.

Na een periode van bijna acht weken gaan de kuikens naar de slacht. De studenten weten dit al bij aanvang van het project. Sommigen hebben het er moeilijk mee: dieren worden gedood en geslacht om als voedsel voor de mens te dienen. Dat geeft interessante discussies in de klas, want dit is tot op heden wel de realiteit in onze maatschappij. Een flinke groep studenten meldt zich aan om vrijwillig mee naar de kleinschalige slachterij te gaan. Hier worden de kuikens professioneel geslacht en verwerkt. Er is zelfs een mogelijkheid voor de studenten om te helpen bij het slachten, waar verschillende studenten graag gebruik van maken.

Maar hier is het project nog niet klaar. Een viertal studenten organiseert een heuse barbecue op school, voor alle studenten Dierverzorging en alle docenten van het MBO. Ruim 70 mensen melden zich aan en samen genieten we volop. De reacties zijn ook lovend: het vlees smaakt heerlijk! Naast kippenvlees uit eigen opfok zijn er ook vlees-eenden uitgebroed, opgefokt en geslacht. Ook dat vlees smaakt fantastisch.

Samengevat hebben de studenten ontzettend veel geleerd. Naast de noodzakelijke kennis van het hele proces van broeden en opfokken hebben de studenten ook veel nieuwe vaardigheden aangeleerd. Tevens hebben zij hun professionele visie verder ontwikkeld. En natuurlijk is het broedproject voor de studenten (en docenten) ook gewoon erg leuk om te doen!

En zo is de cyclus rond: van ei… tot kipfilet.

Impactprijs 2018

Het broedproject- van ei tot kipfilet loopt bij Aeres MBO Almere en is genomineerd voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2018! Projecten en initiatieven die op een of andere manier impact hebben op voedsel, klimaat en/of leefbaarheid krijgen een podium: de Impactprijs groen onderwijs 2018.

Talent voor groei