Bos der Onverzettelijken

Date

In 2018 is het 25 jaar geleden dat in Almere het Nationale Verzetsmonument “Bos der Onverzettelijken” werd geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (tevens beschermheer van de stichting Samenwerkend verzet 1940-1945). Het monument heeft als doel om gefusilleerde verzetsmensen te eren en om nieuwe generaties aan te sporen te strijden voor vrijheid, democratie en mensenrechten.

Op vrijdag 8 juni jongstleden heeft er een klein symposium plaatsgevonden ter ere van dit Bos. Bij dit symposium waren de convenantpartners aanwezig die zich de afgelopen jaren meer dan verdienstelijk hebben ingezet om van dit bos een herdenkingsbos te maken.

Onze opleiding Groene Ruimte heeft daar met studenten, onder leiding van docent Jan Maarten Visser, enorm aan bij gedragen door mee te denken over planvorming en een forse bijdrage te leveren in aanleg en onderhoud. Inmiddels is de renovatie van het Bos voltooid. Het resultaat mag er zijn. Een schitterend bos waar herdacht en geëerd kan worden.

Talent voor groei