Europese erkenning voor Green Drone Academy Almere

Date

Goed nieuws voor de Green Drone Academy van Aeres MBO Almere. De vliegschool voor de onbemande luchtvaart in het groene domein is officieel erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De erkenning is Europees en geldt voor alle (sub)klassen.

Steeds meer bedrijven en scholen experimenteren met drones. Maar wat mag je eigenlijk allemaal met een drone en welke regels gelden er voor het groene onderwijs? Die vragen hielden de Almeerse mbo-docenten Freo ten Hove en Marc Schils zo bezig, dat ze er twee jaar geleden een innovatiesubsidie voor aanvroegen. Hun eerste idee was om voor Aeres een handzaam dronedocument te maken. Omdat de ontwikkelingen in de dronewetgeving nog volop in beweging zijn, veranderde de plannen. Hoe mooi zou het zijn om een eigen drone vliegschool op te zetten?

‘Studenten leren spelenderwijs iets over techniek’
Beide docenten vonden elkaar in hun gezamenlijke interesse voor drones. Freo doceert nu enkele jaren wiskunde en natuurkunde. Daarvoor was hij piloot bij Martinair en werkte daar ook als vlieginstructeur. Toen de luchtvaartmaatschappij ophield te bestaan, maakte hij de overstap naar het onderwijs. “Het leuke van drones is dat studenten spelenderwijs iets leren van techniek.” Hij vertelt enthousiast dat de Green Drone Academy ook vmbo-docenten opleidt die in hun klas aan de slag willen met de programmeertechniek van drones. “DroneBlocks is een leuk programma waarmee leerlingen op een intuïtieve manier een vluchtplan kunnen maken voor een drone.”

Marc Schils is ecoloog en werkt als vakdocent Toegepaste Biologie in Almere. Vorig jaar verzorgde hij samen met Freo een drone vliegtraining voor tweedejaars studenten. Dat pakte goed uit. “Er zijn talloze mogelijkheden voor drones op het gebied van natuurbeheer en agrarisch beheer. Ik verdiep me graag in die kennis en wil precies weten welke regels er gelden.”

Opleidingscertificaat vanaf nu verplicht
De dronewetgeving onderscheidt open en specifieke categorieën en zijn afhankelijk van onder meer grootte en gewicht van de drone, en het mogelijke risico voor de omgeving. Sinds 1 januari van dit jaar is Europese dronewetgeving van kracht. Iedereen die wil vliegen met een drone die zwaarder is dan 250 gram is vanaf nu verplicht een opleidingscertificaat te hebben. Freo: “We gaan niet alleen studenten opleiden, maar ook mensen van Rijkswaterstaat, ecologen en adviesbureaus voor de leefomgeving. Op dit moment is nog niet de regelgeving voor alle categorieën bekend. Samen met het ministerie mogen we meedenken over de invulling van de toekomstige brevetten en klassen. Dat is best prettig.”

‘Wij besteden ook aandacht aan natuurwetgeving’
Marc legt uit dat ons land momenteel acht erkende drone vliegscholen kent, waarvan twee onderwijsinstellingen. “Naast Aeres MBO Almere is dat een Amsterdams ROC. De overige erkende vliegscholen zijn commerciële bedrijven.” Hij ziet ze niet als concurrenten. “Examinering en certificering is voor ons een tweede natuur. Daarbij komt dat we ons in Almere heel specifiek richten op het groene domein. Naast dronewetgeving besteden we veel aandacht aan natuurwetgeving. Met welk type verstoring krijg je bijvoorbeeld te maken en hoe kun je hiervoor een ontheffing aanvragen?”

De verschillende droneopleidingen gaan enkele dagdelen duren en bestaan uit een aantal theorie- en praktijkvakken. Het oefenen in de praktijk gebeurt in Lelystad waar de school een dronevliegveld van 350 hectare huurt van een akkerbouwer. Freo is verantwoordelijk voor het trainingsdeel dat wordt ondergebracht bij het Aeres Training Centre. Marc coördineert de certificering en examinering.

“Samen met het ministerie mogen we meedenken over de invulling van de toekomstige brevetten en klassen”

Proefdraaien
Nu de erkenning binnen is, kan de Green Drone Academy officieel van start gaan. Dit jaar staat de droneacademie in het teken van proefdraaien. Werving is niet nodig, verwacht Freo. “Er komen al veel aanvragen binnen. Ik denk eerlijk gezegd dat we een beetje op de rem moeten trappen. Zeker nu certificering verplicht is, neemt de vraag alleen maar toe. We moeten dat wel kunnen behappen met elkaar.”

Drone-hub van het groene domein
De focus van de Green Drone Academy ligt bij de vliegopleiding. De toepassing van drones is iets waarmee Freo en Marc op termijn beslist aan de slag willen. “Het is onze ambitie om de drone-hub van het groene domein te zijn. We willen graag met natuurbeheerorganisaties om tafel om hen te adviseren over de inzet van drones. Met Staatsbosbeheer kunnen we het erover hebben met welke drones je het beste over de Oostvaardersplassen kunt vliegen,” besluit Marc.

Wil je meer weten over de erkende opleidingen van de Green Drone Academy? Stuur dan een berichtje naar greendroneacademy@aeres.nl.