Maatregelen Aeres MBO Almere

Date

Op deze pagina staan alle specifieke maatregelen voor Aeres MBO Almere. Alle externe communicatie zal plaatsvinden via e-mail, deze pagina en de bekende sociale media kanalen.

UPDATE: 1 april 2020

Verlenging maatregelen tot en met 28 april
Op 31 maart heeft het kabinet aangegeven dat de bestaande maatregelen tot en met 28 april verlengd. Dit betekend dat de maatregelen (minimaal) tot en met de meivakantie en daarmee het einde van periode 4 duren.

Examens
Vanaf 6 april gaan we, waar mogelijk, examens inplannen en uitvoeren voor studenten die dit jaar in een examenjaar zitten. Als het nodig is/kan en wij toestemming krijgen van de centrale examencommissie,  worden examens aangepast aan de omstandigheden. Dit zal echter niet voor alle examens kunnen. Voor deze examens wordt nog naar een oplossing gezocht.

Het weer opstarten van de examens betekent ook dat examenstudenten in kleine aantallen op school worden uitgenodigd. Uiteraard worden hierbij de RIVM richtlijnen nauwkeurig gevolgd! Als je als examenstudent ziek bent, of de mensen in je directe omgeving zijn dat, dan laat je dat weten en kom je uiteraard niet naar school. Ook als je geen mogelijkheid heb om op school te komen, of je er onveilig bij voelt geef je dit aan. In deze gevallen zullen we op een later tijdstip naar een ander moment zoeken.

Toetsen
Door de verlenging lopen de maatregelen nu door tot het einde van (onderwijsperiode) 4. Hierdoor komen ook prestatiedossier toetsen voor leerjaar 1, 2 en 3 in de knoei. Aan de docenten is gevraagd goed te kijken of een toets door moet gaan, of dat de inhoud (ook) wordt afgedekt door een toets/opdracht die later nog op het programma staat. Daarnaast is aan docenten gevraagd om toetsen die normaal gesproken theoretisch en klassikaal worden afgenomen om te schrijven naar een andere toetsvorm. Wij verwachten door deze twee maatregelen goed de studievoortgang te kunnen borgen. In uitzonderlijke gevallen worden toetsen doorgeschoven.

Herkansingen
Op het Aeres MBO Almere hebben we herkansingsmomenten voor de prestatiedossier onderdelen strak en centraal geregeld. Iedere periode is er een herkansingsmoment voor prestatiedossier onderdelen. Door de maatregelen is het laatste herkansingsmoment niet door gegaan. Om studenten geen verdere achterstand op te laten lopen, is docenten gevraagd te inventariseren welke student nog een herkansing moet maken en met de student deze herkansing en de vorm waarin deze in de thuis situatie plaats moet vinden af te spreken.

Bpv
Vanaf onderwijs periode 5 start er ook een periode waarin studenten met bpv starten. Daarnaast zouden de derdejaars studenten al met hun (afstudeer) bpv zijn gestart. Vanaf 6 april mogen studenten die dit willen, de situatie veilig genoeg vinden en waarvan het bpv-bedrijf aangeeft dat het kan, met hun bpv starten. Voor deze bpv moet uiteraard een praktijkovereenkomst (pok) aanwezig zijn.

De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 28 april. Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar blijf ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten houden. Wil je deze brief delen met je ouders/verzorgers!

Mochten jij of je ouders/verzorgers vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, dan kun je die stellen via je studieloopbaanbegeleider.

UPDATE: 27 maart 2020

Ziekmeldingen
Ondanks dat je niet op school kunt zijn, wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de verschillende vormen van afstandsonderwijs. Het kan natuurlijk zijn dat je ziek bent, waardoor het niet mogelijk is om aan het onderwijs deel te nemen. In dat geval meld je je ziek. Eerder deed je dat via het verzuim nummer. Vanaf komende maandag (30 maart ’20) doe je dit voor deze Corona-periode door een email te sturen naar: verzuim.vm.almere@aeres.nl

Studenten die 18+ zijn kunnen zelf en email sturen. Voor studenten die 18- zijn, moeten ouders/verzorgers een email sturen. Na de melding wordt je door de verzuimmedewerker in het systeem op ziek gezet, zodat docenten en slb’ers weten dat ze je niet bij het onderwijs hoeven te verwachten.

De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 6 april. Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar houd in deze ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten. Wil je deze brief delen met je ouders/verzorgers!

UPDATE: 25 maart 2020

Duur maatregelen
Afgelopen maandag (23 maart ’20) heeft de minister-president aangegeven dat maatregelen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus worden verscherpt en verlengt tot 1 juni. In de maatregelen worden veel plaatsen en groepen genoemd, maar niet het onderwijs. Ook onderwijs minister Slob heeft hierover, op het moment van het verschijnen van deze update, nog geen uitspraak over gedaan. Zodra hierover meer duidelijk wordt zullen wij jullie hierover vanzelfsprekend informeren.

Afstandsonderwijs en presentieregistratie
Docenten zijn weer gestart met het opnemen van presentie (deelname aan het onderwijs). Dit doen ze op basis van het aanwezig zijn bij de aangegeven videomeetings, maken van het opgegeven huiswerk, werken conform de werkplanner enz. Zorg er dus voor dat je bij de meetings aanwezig bent en je werk bij houdt.

Examens
Het kabinet heeft gisteren (24 maart ’20) een aantal besluiten genomen over eindexamens in het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn nog maar een paar zaken gezegd over het mbo. Op dit moment geldt het volgende voor alle Aeres locaties:

 • Er is een time out voor examinering tenminste tot en met 6 april.
 • De tijd die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om het afstandsonderwijs nog beter in te richten en te kijken hoe de examinering in de komende maanden mogelijk is. Vooral het examineren in de beroepspraktijk met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM vraagt een goede voorbereiding.
 • De time out gaat per direct in. Mochten scholen langer de tijd nodig hebben om zorgvuldige voorbereidingen te treffen voor het weer oppakken van de examinering, dan is dat mogelijk.
 • Er vinden geen fysieke examens (meer) plaats op de onderwijslocaties.
 • De online onderwijsactiviteiten gaan wél gewoon door en krijgen de komende weken verder vorm.
 • Hoe een en ander met betrekking tot examinering gaat worden ingevuld tot en met de zomer gaan de MBO Raad en OCW de komende dagen verder uitwerken: het servicedocument mbo wordt daarop aangepast.

Werkreizen
In een eerdere update is aangegeven, dat alle werkreizen zijn geannuleerd. De collega’s die de werkreizen begeleiden maken op dit moment een inventarisatie welke studenten, die mee zou gaan, eventueel op een later tijdstip de reis alsnog wil maken. Studenten die dit niet willen (of kunnen) ontvangen binnenkort hun betaling terug. Indien (te) weinig studenten de reis op een later tijdstip willen maken, vervalt de reis in zijn geheel. In dat geval krijgen alle studenten hun betaling terug.

Burgerschapsweek en reizen
In de update van 23 maart hebben we al laten weten dat de burgerschapsweek van 6 t/m 8 mei komt te vervallen. Op basis van de nieuwe maatregelen (23 maart ’20) mogen er tot 1 juni geen bijeenkomsten van meer dan drie personen en worden georganiseerd. We kunnen dan ook niet anders dan de burgerschapsreizen naar Engeland en Duitsland te annuleren. De betalingen die voor deze reizen zijn gedaan en/of gespaarde bedragen worden binnenkort op de opgegeven rekening teruggestort.

Aanmelding en Intake
Veel van de studenten die zich voor komend jaar hebben aangemeld wachten nog op een intake. De intake bestaat uit een intake talentscan en een –gesprek. Op dit moment zijn we bezig met studenten te berichten, dat de talentscan thuis kan worden gemaakt, waarna het gesprek via een videoverbinding zal plaatsvinden.

UPDATE: 23 maart 2020

Afstandsonderwijs en presentieregistratie
Vanaf dinsdag 24 maart wordt de digitale presentie bij de geplande bijeenkomsten voor vakken/opdrachten weer door de docenten geregistreerd.

Burgerschapsweek
We hebben het besluit genomen om de burgerschapsweek van 6 t/m 8 mei te annuleren. We verwachten dat we deze tijd nodig zullen hebben voor het inlopen van eventueel opgelopen achterstanden, inhalen van examens, toetsen en herkansingen. Voor alsnog geldt dit besluit (nog) niet voor de burgerschapsreizen.

Thuiswerken en ritme
Vanwege het coronavirus is de school gesloten maar het onderwijs gaat online gewoon door. Hoe kun je het thuis zo organiseren dat je een goede balans hebt tussen ontspanning en school. Waarschijnlijk heb je thuis ook nog met anderen rekening te houden, dan is het belangrijk dat je met elkaar afstemt hoe de dagindeling er uit ziet.

 • Sta op tijd op, tussen 8.00 – 8.30 uur is een mooie tijd;
 • Houd je gewone ochtend ritme, alsof je naar school gaat, d.w.z. douchen, aankleden en ontbijten;
 • Als je docent online lessen aanbiedt volgens het lesrooster dan volg je deze mee. Het lesaanbod dat je zelf in moeten delen plan je daaromheen.
 • Neem ook de tijd voor ontspanning en rust. Online worden op dit moment veel sportieve- en ontspannende activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld yoga, te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=if9iGRlopoQ of bijvoorbeeld Alles over sport ook op YouTube https://www.youtube.com/channel/UCuPED_qF6crnv4si7WHB7wA
 • Zorg goed voor je gezondheid, sla je lunch en avondeten dus niet over. Het is mooi weer dus lunch eens in de tuin, lekker in het zonnetje, dat is goed voor je weerstand.
 • Als je wilt gamen of via sociale media je contacten wilt onderhouden, doe dat dan maximaal 3 keer per dag een half uurtje. Het laatste halfuurtje plan je om uiterlijk 20.00 uur in.
 • Ga vlak voor het slapen even iets doen dat je ontspant, een boek lezen, een wandeling met de hond, een kop thee drinken en samen nog even de dag doornemen.
 • Ga op tijd naar bed, niet iedereen is een vroege slaper maar ga in elk geval voor 23.00 uur naar bed dan heb je voldoende slaap gehad om de dag weer fit te kunnen beginnen.
 • Gezond eten is belangrijk om je weerstand op peil te houden en, omdat we nu minder bewegen, overgewicht te voorkomen. Sla de chips, koekjes en chocola over en neem in plaats daarvan fruit, tomaatjes, komkommer, worteltjes of een cracker als snack tussendoor en drink daarbij 2 liter water per dag. Wil je meer tips om gezond te blijven kijk dan op  www.voedingscentrum.nl “coronavirus & voeding” daar vind je o.a. tips hoe je huis je kan helpen om gezond te kiezen.
 • Vind je het lastig om je aan bovenstaande adviezen te houden maak dan een afspraak met iemand uit je vriendengroep of klas dat jullie het samen gaan doen, dat stimuleert enorm en is ook veel leuker.

UPDATE: 20 maart 2020

Afstandsonderwijs
Het grootste deel van de vakken/lessen gaat op de een of andere manier digitaal door. Opdrachten worden op Peppels gezet en het meeste directe contact loopt via Peppels. Ook vrijwel alle studenten weten de juiste routes te vinden. Vanaf komende week gaan we dan ook kijken om de presentieregistratie weer op te pakken. Mocht het je op de een of andere manier niet lukken, om bij de opdrachten te komen, de digitale lessen te vinden en/of inbelbijeenkomsten aanwezig te zijn neem daar dan contact over op met je studieloopbaanbegeleider.

De afgelopen dagen hebben docenten hard gewerkt om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel waren veel docenten van ’s ochtends vroeg tot in de avond bereikbaar, ook op dagen dat ze formeel niet werken. Vanaf maandag 23 maart gaan we echter terug naar de ‘normale’ werktijden en houden docenten de dagen aan dat ze anders ook voor het Aeres MBO Almere werken.

Schoolgebouw
Vanaf aanstaande maandag, 23 maart 2020, zijn onze openingstijden gewijzigd. Het gebouw blijft maandag tot en met vrijdag open tussen 09.00 en 16.00 uur voor dringende zaken. 

Ook zullen wij niet meer telefonisch bereikbaar zijn. In geval van nood zijn wij te bereiken via het nummer: 06 25 4444 71. Voor vragen zijn wij per e-mail te bereiken op het mailadres: info.vm.almere@aeres.nl.

Werkreizen
De werkreizen naar Costa Rica, Indonesië en Oeganda die voor de tweede helft van april gepland staan, gaan niet door. Vrijwel alle vluchten hebben we bericht gekregen, dat ze gecanceld zijn of gaan worden. Daarnaast zijn buitenlanders in een aantal landen niet meer welkom, waardoor we het land niet in komen. Op een later tijdstip, als we daar iets over kunnen zeggen, gaan we kijken naar alternatieve data voor deze reizen.

(Vak)projectweek
De (vak)projectweek van 20 tot 24 april komt te vervallen. Indien de maatregelen niet verlengt worden, dan wordt dit een ‘reguliere’ lesweek. Op een later tijdstip, als we daar iets over kunnen zeggen gaan we een alternatieve datum voor de werkweek bepalen.

Open Huis
Het Open Huis op donderdag 19 maart is vanzelfsprekend komen te vervallen. Mochten de maatregelen het toelaten, dan is er een extra Open Huis op donderdag 23 april van 19.00 tot 21.00 uur. Indien de maatregelen op 23 april nog van toepassing zijn, dan verschuift deze naar donderdag 14 mei op dezelfde tijd.

Als school hebben we ook contact met de gemeente.

Goed om te weten dat je als student of u als ouder of verzorgende ook bepaalde vragen aan de gemeente kan stellen naast het feit dat het ook goed is om te weten hoe in de gemeente bepaalde zaken zijn geregeld.

Via de website van de gemeente: https://www.almere.nl/nc/wonen/zorg-en-welzijn/informatie-over-het-coronavirus/ is informatie te verkrijgen.

UPDATE: 19 maart 2020

Beleidsaanpassingen
Op 17 maart heeft minister Slob in een brief scholen wat extra ruimte gegeven met betrekking tot een aantal zaken, waaronder examinering. In de media is dat opgepakt als, dat de examens ‘gewoon’ door zouden kunnen gaan. Dit laatste geeft een verkeerd beeld!

De minister heeft de scholen ruimte gegeven om examens die voor alle partijen veilig uit te voeren zijn, uit te kunnen voeren. Voor een enkel examen (bijv. een presentatie die digitaal kan) zal dit betekenen dat de examens doorgang kunnen vinden, echter voor de meeste examens zal dit niet het geval zijn. Bij het kopje examens komen we hierop terug.

Afstandsonderwijs
De studieloopbaanbegeleiders hebben met vrijwel alle studenten/groepen contact gehad. Voor de meeste lesonderdelen zijn er (alternatieve) opdrachten op Peppels gezet. Daarnaast worden er vanuit veel vakken digitale lessen geüpload en worden er via Teams inbelbijeenkomsten gehouden voor vragen en overleg. Mocht het je op de een of andere manier niet lukken, om bij de opdrachten te komen, de digitale lessen te vinden en/of inbelbijeenkomsten aanwezig te zijn neem daar dan contact over op met je studieloopbaanbegeleider.

Bindend studieadvies
Alle eerstejaars mbo studenten ontvangen aan het eind van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Om een negatief advies te ontvangen dient een student halverwege het schooljaar een waarschuwing ontvangen te hebben. Op basis van de waarschuwing voert de slb’er een gesprek met de student (en evt. ouders/verzorgers) om afspraken te maken, om een definitief negatief advies te voorkomen. Gezien de huidige situatie is het lastig om deze gesprekken te voeren en in sommige gevallen uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. In de brief van minister Slob van 17 maart is dan ook aangegeven, dat het bindend studieadvies wordt opgeschort.

Aanmelden en intake van nieuwe studenten
Nieuwe studenten moeten zich voor 1 april schrijven voor een mbo opleiding, waarbij ze dan recht hebben op een studieadvies. In de brief van minister Slob (17 maart) is aangegeven dat deze datum verschoven wordt tot 1 mei. Voordat nieuwe studenten bij ons starten maakt iedereen een (AMN) intake test, waarna we een intakegesprek voeren. De geplande data voor testen en gesprekken zijn tot 6 april voorlopig afgelast. Op dit moment onderzoeken wij of de AMN test thuis gemaakt kan worden. Hierover komt in de loop van deze week meer duidelijkheid. Aankomend studenten kunnen dan thuis de test maken, waarna ze, nadat de maatregelen zijn opgeheven, naar school kunnen komen voor een intakegesprek.

Schoolgebouw
Deze week (tot en met vrijdag 20 maart) blijft de school iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur en ook telefonisch bereikbaar. Aanvullende maatregelen van de overheid kunnen hier verandering in gaan brengen. Mocht er binnen korte tijd met andere openingstijden worden gewerkt of mocht het zo zijn dat je de school niet meer telefonisch kunt bereiken dan laten we je dit weten.

Examens
De afgelopen twee dagen hebben we op een rij gezet, welke examens de komende tijd (tot minimaal 6 april) op de planning staan. Op dit moment wegen we per examen af of een examen door kan gaan. Het betreft daarbij eigenlijk alleen examens die op afstand gemaakt kunnen worden. Voor de andere examens zijn we afhankelijk van praktijkfaciliteiten die op dit moment gesloten zijn. De laatste categorie zijn examens op school. Hiervoor moeten groepen studenten en docenten naar school komen. Dit laatste vinden wij op dit moment niet veilig te organiseren en daarmee onverantwoordelijk.

Toetsen
De afspraken (brief 16 maart) m.b.t. toetsen blijven staan. Docenten doen hun uiterste best, om waar mogelijk toetsen worden omgeschreven naar opdrachten die je thuis kunt maken en via Peppels in kunt leveren. Presentaties etc. worden indien mogelijk vervangen door livestreams of vlogs.

Herkansingen
Afgelopen maandag zou het formulier voor het aanvragen van herkansingen op de website worden gepubliceerd. Dit herkansingsmoment stond gepland voor 30 maart. Het herkansingsmoment komt te vervallen. Zodra er zicht is op het einde van de maatregelen, zal er een nieuw (vervangend) herkansingsmoment worden gepland. Uiteraard zal hier dan met voldoende tijd voor ingeschreven kunnen worden.

Bpv
Van veel bpv bedrijven krijgen we geluiden, dat ook zij dicht gaan. De eerder (brief 16 maart) aangegeven maatregelen (bpv stop) met betrekking tot bpv blijven gelden. Vrijwel alle internationale bpv studenten zijn thuis of onderweg naar huis. Studenten (in overleg met ouders/verzorgers) die er voor gekozen hebben in het buitenland te blijven hebben schriftelijk aangegeven dit op eigen verantwoordelijkheid te doen

Jaarplanning
De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 6 april. Mocht de situatie op die datum terug gaan naar ‘normaal’, dan zal er veel werk verzet moeten worden. Op 9 april was een studiedag voor docenten gepland. Dit zal een reguliere lesdag worden.

Wat er met de werkreizen, (veld)werkweek voor de meivakantie en de burgerschapsweek na de meivakantie gebeurt zal tegen het einde van de huidige sluitingsperiode worden besloten.

UPDATE: 16 maart 2020

 

Na aanleiding van het besluit van het kabinet van gistermiddag is per vandaag (16 maart) tot minimaal 6 april de school dicht. Dit is gistermiddag via de email met je gecommuniceerd. In deze brief willen we wat verder ingaan op een aantal onderwerpen en aangeven hoe we de onderwijsactiviteiten waar dat mogelijk is door middel van afstand leren door willen laten gaan.

 

In de brief komen veel verschillende onderwerpen aan bod. Het kan zijn dat het ene onderwerp niet op jou van toepassing is, maar een volgend onderwerp wel. Lees daarom de hele brief goed door.

 

Alle onderstaande maatregelen zijn met de kennis van dit moment. Mochten er door de instanties andere besluiten worden genomen, dan kunnen onderstaande maatregelen worden aangepast.

 

Eigendommen

Het kan zijn dat je nog spullen op school in je locker hebt, die je nodig hebt om thuis je schoolwerk te kunnen doen. Mbo studenten die hun spullen op willen halen, kunnen dat doen op woensdag 18 maart van 9.00 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling dat je na binnenkomst direct naar je locker gaat, je spullen pakt en daarna de school weer direct verlaat.

 

Schoolgebouw

De school blijft ieder werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur en ook telefonisch blijven we ‘gewoon’ bereikbaar.

 

Examens

Alle examens in de periode tot minimaal 6 april vervallen. Wij hebben een overzicht om welke examens en welke examenkandidaten het gaat. Zodra het mogelijk is zullen wij de examens (opnieuw) plannen. Daarbij zullen de studenten die dit jaar moeten afstuderen voorrang krijgen. Ook zullen we er voor zorgen dat er tussen de hervatting van het ‘reguliere’ onderwijs en de examens ruimte en tijd is om dit met de docenten voor te kunnen bereiden.

 

Er zijn een paar examens waarvoor alleen nog een mondeling hoeft te worden gedaan. De studenten waarvoor dit geldt, worden door de docent benaderd. Indien mogelijk worden deze mondelinge examens doormiddel van een livestream afgenomen.

 

Toetsen

Voor de komende periode staan naast examens ook allerlei toetsen op de planning. Met de docenten is afgesproken dat waar mogelijk deze toetsen worden omgeschreven naar opdrachten die je thuis kunt maken en via Peppels in kunt leveren. Presentaties etc. worden indien mogelijk vervangen door livestreams of vlogs.

 

Bpv

Onder onderwijs activiteiten vallen ook de bpv (stage) activiteiten. Deze activiteiten vervallen dus ook tot minimaal 6 april. Dit geldt voor de studenten uit het tweede leerjaar, maar ook voor de derdejaars studenten die op 23 maart met hun bpv zouden starten en lintstage in leerjaar 1 (groen). Alle bpv-bedrijven/instellingen zijn hierover vandaag per email geïnformeerd. De uren die studenten in hun bpv missen door deze Corona-stop zullen door de school (slb’er) worden afgetekend en hoeven dus niet te worden ingehaald. Studenten die ondanks de stop toch naar het bpv bedrijf blijven gaan, doen dat niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

 

Studenten die tijdelijk geen bpv doen ontvangen via hun slb’er een opdracht om hetgeen tot dusver geleerd en gedane stageopdrachten uit te werken.

 

Buitenland bpv

Alle studenten die voor bpv in het buitenland verblijven hebben op 15 maart een brief ontvangen waarin wordt gesteld dat ze, indien mogelijk, naar Nederland terug moeten reizen. Studenten die desondanks in het buitenland blijven doen dat op eigen verantwoordelijkheid.

 

BBL

Ook de lessen voor alle BBL studenten vervallen tot minimaal 6 april. BBL studenten hebben daarnaast een arbeidsovereenkomst met hun werkgever. Of de werkzaamheden op basis van dit arbeidscontract door gaan is de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

 

Inleveren formulieren keuzedelen

Alle eerstejaars studenten moeten hun keuzedelen formulier inleveren. Dit formulier staat op Peppels en moet ook via Peppels worden ingeleverd. Hiervoor worden de eerder vastgestelde inleverdata

(17 maart) aangehouden.

 

Afstand leren

Met ingang van woensdag 18 maart starten we met afstand leren.

Voor iedere student/groep en voor de meeste vakken wordt er in Peppels een lesplanning klaar gezet met daarin opdrachten die gemaakt moeten worden, stukken die gelezen moeten worden, tutorial,etc.Iedere les begint met de Peppels opdracht.

 

Daarnaast nodigen docenten je uit via Teams in te loggen op een verbinding. Maakt de docent geen gebruik van een Teams bijeenkomst, dan wordt het werklog in Peppels gebruikt, zodat je vragen kan stellen. Vanuit Peppels of Teams kunnen collega’s de doorverwijzen naar het gebruik van een ander programma, bijvoorbeeld; Studiemeter. Op dit moment werkt iedere student met Peppels en Deviant. Het inloggen op die programma’s zal naar wij vermoeden geen problemen opleveren. Nog niet iedereen zal Teams eerder hebben gebruikt. Uitleg over het gebruik van Teams wordt voor alle groepen op Peppels gezet.

 

We gaan voor studenten en docenten op een vrij nieuwe manier werken. Het is niet gek als lang niet alles werkt zoals we hopen of lukt zoals we willen. Dit geeft niks. Laten we proberen het beste ervan te maken en elkaar te helpen met deze digitale uitdaging.

 

Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar houd in deze ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten. Wil je deze brief delen met je ouder(s)/verzorger(s)!

 

Mochten jij of je ouders/verzorgers vragen hebben m.b.t. bovenstaande, dan kun je die stellen via je studieloopbaanbegeleider.

 

16 maart 2020

Alle onderwijsactiviteiten, inclusief de BPV activiteiten, worden tot en met 6 april aanstaande opgeschort. Alle BPV bedrijven ontvangen vanuit ons een e-mail met verdere uitleg.