Het Nationaal Scholen Concours 2021 gaat niet door

Date

Het Nationaal Scholen Concours (NSC) 2021 wordt geannuleerd. Het organisatiecomité van Aeres MBO Barneveld is in onderling overleg met andere hippische scholen in Nederland tot dit besluit gekomen. Het blijkt helaas te onzeker of er in juni 2021 weer evenementen met meer dan 500 bezoekers georganiseerd mogen worden.

Een concours als het NSC vraagt een goede voorbereiding. Daarbij wordt er een flink beroep gedaan op de inzet, flexibiliteit, creativiteit en energie van betrokken studenten en begeleidende docenten. Aeres MBO Barneveld hoopt van harte dat in 2022 het NSC wel door kan gaan. Het is de bedoeling om de organisatie van het NSC voor 2022, samen met alle andere hippische scholen in Nederland het NSC tot een succes te maken. Zodat iedereen weer kan genieten van dit prachtige evenement!