Pleeggrootouders en -kinderen krijgen onvergetelijke dag bij Aeres MBO Barneveld

Date

Aeres MBO Barneveld en de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) bundelen hun krachten om een onvergetelijke dag te organiseren voor pleeggrootouders en hun kleinkinderen op de campus van de onderwijsinstelling in Barneveld. De Pleeggrootouder-en-kleinkind-dag, die plaatsvindt op zaterdag 28 oktober 2023, gaat vooraf aan de Week van de Pleegzorg.

De Week van de Pleegzorg, van 1 tot 8 november 2023, is een nationale actieweek georganiseerd door Jeugdzorg Nederland en pleegzorgorganisaties in het hele land. Het heeft als doel pleegzorg te bevorderen, nieuwe pleegouders te werven en bestaande pleegouders in het zonnetje te zetten. Jack van Grunsven, bestuurslid en penningmeester van de SBPN licht toe: “Deze aandacht is hard nodig, want in Nederland is nog steeds een schrijnend tekort aan nieuwe pleegouders. Dus hoe vaker het onder de aandacht komt, hoe beter.”

Aeres MBO Barneveld heeft in samenwerking met de SBPN een unieke en educatieve dag gepland op de campus van Aeres MBO Barneveld, waar alles aanwezig is om meer te leren over dieren, hun leefomgeving en dierverzorging.

Zestien studenten Van Aeres MBO Barneveld die de opleiding Dierverzorging niveau 3 volgen, gaan er alles aan doen om te zorgen voor een onvergetelijke dag voor pleeggrootouders en hun kleinkinderen. Deze bijzondere dag staat in het teken van het opdoen van nieuwe ervaringen en vaardigheden door zowel studenten als bezoekers. Het is voor de studenten een leerzame ervaring om een educatief en boeiend programma te bedenken en uit te voeren. De activiteiten en interactieve sessies zullen gericht zijn op het ontdekken en begrijpen van de dierenwereld, waardoor pleeggrootouders en kleinkinderen een leerzame en plezierige dag zullen beleven.

De pleeggrootouder-en-kleinkind-dag 2023 wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Rading, Jeugd- en opvoedhulp en Youké Pleegzorg. Dankzij deze sponsors zijn er voor de deelnemers geen kosten verbonden aan deze dag.

Dit evenement belicht de waarde van pleegzorg en draagt bij aan de doelen van de Week van de Pleegzorg, zoals het vergroten van het bewustzijn en het ondersteunen van pleegouders.