Consortium biologische landbouw; meer biologisch in het beroepsonderwijs

Date

Op 1 december vond de officiƫle aftrap plaats van het consortium Biologische Landbouw. Aeres MBO is gestart met een groot project om biologisch onderdeel te laten zijn van al haar agro-opleidingen. In de provincies Gelderland, Flevoland en Friesland worden -rondom de Aeres-locaties in Emmeloord, Dronten, Velp, Barneveld en Leeuwarden- 'Bio-spots' opgezet, waarin ondernemers en onderwijs elkaar ontmoeten, leren kennen en samenwerken.

Samen werken aan:

Projectleider Rein van de Wal: “Ruim 25 biologische bedrijven en verenigingen, vanuit de hele biologische keten werken samen met de Aeres mbo-locaties in Dronten, Emmeloord, Barneveld, Velp en Leeuwarden. Daarnaast dragen Aeres HBO (Dronten en Wageningen) en Hogeschool van Hall Larenstein (Leeuwarden) bij aan deze integratie van biologisch in het onderwijs. Zo geeft Aeres vorm aan de ambities om meer aandacht te besteden aan de transitie van de landbouw, waarbij meer natuurinclusief boeren steeds belangrijker wordt.”
Het Regionaal Investeringsfonds mbo en de provincies Friesland, Gelderland en Flevoland financieren mede het project. Als de Nederlandse en de Europese overheid biologisch serieus gaan stimuleren, dan ontstaat er een (nog groter) tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de biologische en bio-dynamische keten. Ook zullen meer gangbare boeren en telers kennis zoeken om te kunnen omschakelen. In het huidige (gangbare) mbo, uitgezonderd Aeres MBO Warmonderhof in Dronten, worden toekomstige boeren en telers niet voldoende voorbereid op het biologisch ondernemerschap.

De komende vier jaar wordt er samen gewerkt aan:

  • Verrijken; de bestaande agro-opleidingen van Aeres MBO voorzien van agro-ecologische themamodulen en meer hybride onderwijsactiviteiten,
  • Verbinden; het inrichten en activeren van vier Bio-spots rond de Aeres MBO opleidingslocaties in Barneveld, Dronten/Emmeloord, Leeuwarden en Velp,
  • Vernieuwen; een nieuwe BBL-opleiding Biologische Tuinbouw (N3/N4) ontwikkelen voor Aeres MBO Velp,
  • Updaten; de bestaande BOL-opleiding Biologisch Dynamische (BD) Landbouw (N4) voor locatie Dronten actualiseren op inhoud en werkvormen,
  • Onderzoeken; studenten en docenten voeren praktijkgericht onderzoek uit binnen relevante practoraten,
  • Professionaliseren; deskundigheid van (gast)docenten vergroten op biologische thema’s, hybride samenwerking en het coachen van studenten op persoonlijke ontwikkeling, algemene - en vakcompetenties,
  • Aansluitendoorstroom van studenten van mbo naar hbo stimuleren en de aansluiting tussen verwante opleidingen verbeteren,
  • Ontwikkelen; het Leven Lang Ontwikkelen van werkenden in de diverse agro-sectoren faciliteren met cursusaanbod gericht op relevante biologische thema’s,
  • Promoten; de transitie naar een meer agro-ecologische/biologische landbouw ondersteunen door informatievoorziening over en promotie van biologische productieprincipes,
  • Verduurzamen; het consortium Biologische Landbouw laten groeien en bloeien in aantal en diversiteit van de consortiumpartners, relaties, activiteiten, samenwerking en verbinding.
Meer weten over dit project? Neem contact op met Rein van de Wal: r.van.de.wal@aeres.nl