Aeres MBO Leeuwarden start met nieuwe opleidingen Medewerker zorgboerderij en Voeding- en leefstijladviseur

Date

Vanaf studiejaar 2024/2025 biedt Aeres MBO Leeuwarden drie nieuwe mbo-opleidingen aan. Het betreft de opleidingen Werkbegeleider zorgboerderij (niveau 3) (Persoonlijk) werkbegeleider zorgboerderij (niveau 4) en de niveau 4 opleiding Voeding- en leefstijladviseur.

Een gecombineerd eerste jaar

Aeres MBO Leeuwarden ziet kansen liggen voor de combinatie met de opleiding Dierverzorging en Dierenartsassistent. Deze drie opleidingen hebben op niveau 4 dan ook een gecombineerd eerste jaar waarbij uiteraard ook aandacht is voor de zorg kant. Aan het eind van het eerste jaar kiest de student een definitieve opleiding.

Duurzame gedragsverandering

In september wordt er ook gestart met de mbo 4 opleiding Voeding- en Leefstijladviseur. In Noord-Nederland wordt deze opleiding nog niet aangeboden, terwijl er vanuit de maatschappij steeds meer behoefte is aan een gezonde leefstijl. De voeding- en leefstijladviseur adviseert en informeert niet alleen, maar coacht en begeleidt cliënten ook bij een duurzame gedragsverandering. Het doel is het volhouden van een gezonde leefstijl, maar het draagt ook bij aan preventie van ziektes. Het werk onderscheidt zich daarmee bijvoorbeeld met die van een diëtist. Studenten die deze opleiding kiezen leggen niet alleen de nadruk op gezonde voeding of bewegen, maar juist de hele levensstijl en de verandering die daar bij komt kijken.

Als je je aanmeldt voor 1 april, voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten heb je in principe recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze.

Meer informatie over aanmelden vind je op onze website.