Bloeiende en groeiende studenten bij Floriade

Date

Bij de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo in Almere bloeien niet alleen de duizenden bollen die door vele leerlingen/studenten van Aeres-locaties zijn geplant, maar ook Friese mbo-studenten bloeien en groeien.

Paviljoen Tri/Aeres

Op het floriadeterrein zou TRI* aanvankelijk samen met diverse groenbedrijven een kavel van 800 m2 inrichten. Echter om diverse redenen ging dit niet door. Binnen het Ambitieplan van TRI  zag Frank Berends, docent groen bij Aeres MBO Leeuwarden, een mooie kans om samen met studenten de handen uit de mouwen te steken en er een mooi samenwerkingsproject van te maken. Maar ja, één docent kan wel enthousiast zijn, het hele team moet enthousiast zijn en natuurlijk moeten de studenten bereid zijn om vanuit Leeuwarden meerdere weken achter elkaar  om half zes ’s ochtends naar Almere te reizen. 

Het College van Bestuur Aeres zag ook mogelijkheden, want naast het Educatieve Programma Floriade en een app (Aeres-Floriade park tour), leverde de realisatie van het paviljoen een prachtige ontmoetingsplek op voor het onderwijs, bedrijven en stakeholders die een bezoek brengen aan de Floriade.

Groen licht

Onder de vlag van de Groene Hotspot Noord gingen Frank Berends en Anne Hein Gietema (docent BBL, Aeres MBO Leeuwarden) vol enthousiasme aan de slag om het project vorm te geven. Tuinarchitect Hans Bouwens (De Eeckenborgh) werd ingehuurd, bedrijven werden benaderd voor sponsoring van goederen, het onderwijs voor de studenten werd ingericht en er werd samenwerking gezocht met andere locaties van Aeres en andere scholen. In Leeuwarden werd het onderwijs projectmatig ingericht en het hele docententeam was flexibel en werkte mee om alles te realiseren.

In februari was er groen licht en kon men aan de slag om op het modderachtige terrein een kavel in te richten met een paviljoen, watervoorzieningen, elektra en een prachtige, groene tuin.

* TRI is de spil tussen groene scholen, hoveniersbedrijven en leerlingen/studenten.
* Groene Hotspot Noord is het samenwerkingsverband van Aeres en Terra met bedrijfsleven in Noord-Nederland. https://groenehotspotnoord.nl/  

Versterking

Het was nog een hele puzzel, want niet iedere dag gedurende 6 à 7 weken waren dezelfde studenten aanwezig en was er sprake van verschillende opleidingsniveaus (bol/bbl) die ieder hun eigen aansturing en leerprocessen hadden. Er moest een vast basisteam zijn die ervoor zorgde dat op 14 april, tijdens de officiële opening van de Floriade, alles was ingericht. Docenten en de tuinarchitect kregen versterking van twee bol-studenten Douwe Thijs Bakker en Hindrik Boersma. Deze twee studenten van Aeres MBO Leeuwarden zijn bezig met hun laatste jaar bij de opleiding Hovenier niveau 3, waar studenten uitstromen als vakbekwaam hovenier. Een opleiding waarbij leidinggeven niet de boventoon voert, maar deze mannen zijn boven zichzelf uitgestegen en bloeiden en groeiden op in deze periode!

Voor het keuzedeel Fries regelden ze zelfs de Fryske Vlogger om een dag te komen filmen tijdens hun werkzaamheden op het Floriade-terrein. Ook zullen ze tijdens de LC-Awards van de Leeuwarder Courant dit project pitchen.

Innovatie en uitdagingen

Op de kavel vinden bezoekers diverse innovatieve groene ontwikkelingen, (Bijna) gratis beschikbaar gesteld door diverse bedrijven. Voor studenten een geweldig leerproces, want normaliter wordt er door de studenten niet gewerkt in zeer luxe, aangelegde tuinen en ook zaken als wateraanleg en aanleg van elektra zijn leerprocessen die ze niet dagelijks meemaken. Enkele innovaties die je op deze kavel kunt vinden zijn:

  • waterkerende bestrating (CO2-neutraal);
  • gevelgroene wanden en daken met opvang water voor bewatering tuin;
  • ECO-systeemdiensten: op geselecteerde bomen bij de Floriade zijn sensoren aangebracht en deze worden in het paviljoen uitgelezen. Hierbij wordt onderzocht wat de functie van de natuur bijdraagt aan het welzijn van de mens;
  • zwemvijver waar je chloorvrij in kunt zwemmen;
  • prairie-beplanting: kunnen goed tegen droogte.

Gebruik paviljoen tijdens Floriade

De komende maanden tot oktober vinden er diverse activiteiten plaats in en rond het paviljoen. Schoolreisjes die een bezoek brengen aan de Floriade, kunnen een workshop of lezing toevoegen aan hun programma (https://ep-floriade.nl/workshops). Diverse bedrijven geven lezingen en er isiedere vrijdagmiddag een Farmer Simulator Challenge. Breng je een bezoek aan de Floriade, kom dan zeker ook kijken bij het paviljoen van Tri/Aeres en de groene, innovatieve tuin op kavel 40 die door het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven vanuit de Groene Hotspot is gerealiseerd.

Je bent van harte welkom!

Farming simulator Challenge

Dit is een spannende competitie voor ‘boeren-gamers’. De initiatiefnemers willen hiermee positieve aandacht geven aan werken in de groene sector en jongeren enthousiast maken voor een opleiding in die richting. Gedurende de Floriade Expo 2022 gaan jonge boeren en tuinders tijdens tien speelrondes met de Farming Simulator Challenge de strijd met elkaar aan.