Diversiteitendag Aeres 2024

Date

‘Van wij en zij naar ons’

Ieder jaar wordt voor alle eerstejaars studenten van alle opleidingen van Aeres MBO Leeuwarden de Diversiteitendag georganiseerd. Een dag(deel) dat in het teken staat van kennis maken met ‘de ander’. Directeur Jans Helmers verwoordde treffend wie die ander dan is. ‘We zien in deze tijd dat tegenstellingen tussen groepen mensen meer belicht worden dan overeenkomsten. Buitenlanders versus ‘wij Nederlanders’, linksdenkend versus rechtsdenkend, boeren versus natuurbeschermers, Randstedelingen versus plattelanders. Maar toch hebben we elkaar hard nodig, want we wonen immers samen in een land. Daarnaast kun je van ‘de ander’ juist veel leren en zijn er vaak meer overeenkomsten dan je vooraf denkt’. 

De ander

Om de studenten te laten zien dat je van ‘de ander’ veel kunt leren volgden ze twee zelf gekozen workshops. Improvisatietheater, het verhaal van een vluchteling of dat van een oorlogsveteraan. Ook vertelde de organisatie Hulphond over mensen met psychische problemen en konden studenten luisteren naar de ervaringen van een vrijwilliger van Interfarms die landbouwprojecten begeleidt in het buitenland. Als optie 5 konden studenten kiezen voor een gastles van organisatie Tumba die studenten vertelde over discriminatie en vooroordelen.

Het verhaal van een vluchteling

Het onderwerp vluchteling, buitenlander of asielzoeker is veelbesproken. Er is geen nieuwsuitzending of het gaat er wel over. Vaak in een context die gaat over problemen die deze groep veroorzaakt. Maar in de meeste situaties kennen we het verhaal helemaal niet van deze mensen, die niks liever zouden willen dan veilig wonen in hun eigen land. De Syrische vluchteling Islam Richie vertelde aan een groep studenten over de oorlog in zijn land en waarom en hoe hij in 2016 gevlucht is naar Nederland. Een aangrijpend verhaal waarbij hij zijn vrouw en kinderen achterliet en lopend en in een kleine boot en liftend na 45 dagen in Nederland aankwam. Vervolgens kwam hij in de asielprocedure en na twee jaar kreeg hij een verblijfsvergunning. Ook zijn vrouw en kinderen zijn nu naar Nederland gekomen. Islam: ‘Mijn kinderen zagen de eerste maanden mij niet als hun vader, want ik was natuurlijk lange tijd afwezig geweest in hun leven. Inmiddels is die band weer herstelt en noemen ze mij papa’. De rode draad in zijn verhaal was dat je de kansen moet pakken die je krijgt in je leven. ‘Het was de moeilijkste periode in mijn leven, maar ik probeer alles positief te zien. Ik grijp alle kansen die ik krijg met beide handen aan. Zo heb ik in de bouw gewerkt, als beveiliger, als orderpikker en in de horeca.’ Inmiddels heeft Islam een eigen cateringbedrijf en is hij verkozen tot beste nieuwkomer van 2023.’

Het belang van Oekraïne

Ook het verhaal van ex-korporaal Marc van Rijn deed de ogen openen van studenten. Hij is inmiddels niet meer werkzaam bij defensie, maar verteld als vrijwilliger aan groepen o.a. het verhaal over zijn uitzending naar Bosnië en wat dat met je doet. ‘We hadden daar de opdracht om de inwoners te beschermen en van basisbehoeftes te voorzien. Als er dus geschoten werd of er was een aanslag gepleegd, mochten we niet terug vechten. Ons doel was om de onschuldige inwoners te helpen. Dit ging dan regelmatig tegen je gevoel in omdat je niks terug mocht doen tegen de vijand.’ Marc verteld hoe gelukkig wij in Nederland moeten zijn met dat we hier wonen en in vrijheid kunnen leven. We mogen zeggen wat we denken, hebben een dak boven ons hoofd, kunnen naar school en kunnen veilig buiten zijn. ‘In Bosnië heb ik bijvoorbeeld geleerd dat je altijd op de weg moet lopen en nooit in het gras. Daar kunnen bermbommen liggen. Ik loop in Nederland dan ook bijna nooit in het gras. Eén van de vele overblijfselen van mijn uitzending. Net als dat ik nog altijd alert ben als ik een alarm hoor of harde geluiden.’ Dat er nu oorlog is in Oekraïne, een land wat grenst aan Europa, maakt Marc onrustig. ‘Ik volg wat daar gebeurd en weet wat ze er meemaken. Ik denk dat we op de rand staan van een derde wereldoorlog, want Poetin wil meer dan alleen Oekraïne. Je kunt dus wel zeggen dat we geld en aandacht aan de problemen in Nederland moeten schenken, maar de bescherming van een land als Oekraïne is absoluut ook in ons belang.’

De moraal van deze dag was dat studenten in aanraking zijn gekomen met onderwerpen, verhalen en mensen waar ze in het dagelijks leven niet vaak mee te maken hebben. Door dit onbekende nu bekender te maken bij studenten hopen we dat studenten meer open staan voor ‘de ander’ en vooroordelen langzaam aan verdwijnen.

Foto's Diversiteiten dag