Groeiend aantal jongeren kiest voor veehouderijopleiding

Date

Leeuwarden, 7 september 2023 - Deze week starten 100 nieuwe studenten aan de mbo-opleiding veehouderij van Aeres mbo Leeuwarden. Dit aantal is ten opzichte van vorig studiejaar toegenomen met 10 procent. 

Verklaring

In vergelijking met studiejaar 2021-2022 is het met 15 procent toegenomen. Een opvallende groei want landbouw en veehouderij liggen door de stikstofproblematiek onder een vergrootglas. Ook door demografische ontwikkelingen was de verwachting dat het aantal aanmeldingen zou afnemen.

Teamleider veehouderij Liesbeth Andreae heeft wel een verklaring voor de toename: ‘Veehouderij is nog altijd een grote sector in Friesland waar de volgende generatie met passie aan wil werken. Daarnaast zijn er veel aanverwante beroepen die zitten te springen om medewerkers. Denk aan loonwerker, medewerker op de steeds groter wordende boerderijen, grondonderzoeker of veevoeradviseur.’ Maar ook de toenemende belangstelling voor biologische landbouw, biodiversiteit en ecologie maken dat jongeren interesse blijven houden en steeds meer krijgen voor dit vakgebied. Allemaal beroepen met betekenis en maatschappelijke relevantie.

De roep om mbo'ers

Ook de andere (kleinere) mbo-locaties van de opleiding veehouderij hebben de laatste jaren te maken met een (lichte) groei. ‘Overall gezien hebben we een groei van 6,6 procent’, aldus directeur Jans Helmers. ‘Het is een teken dat jongeren een opleiding kiezen waarmee ze van betekenis willen zijn voor de maatschappij en de (duurzame) wereld om hen heen. Dat is maar goed ook, want veel bedrijven zitten te springen om vakkundige en wendbare mbo’ers. Denk aan hoveniers, bloemisten, voedingsdeskundigen, bodemadviseurs of microbiologen. Dat is waar wij ze voor opleiden’.