Jan en Johanneke Woudstra bezocht op hun melkveebedrijf in Menaam

Date

Vorige week hebben Martine Hijlkema vanuit onze locatie en Tjalling Huisman van Hogeschool Van Hall Larenstein het koppel Jan en Johanneke Woudstra bezocht op hun melkveebedrijf in Menaam. Reden was om meer te verbinding te realiseren tussen hun bedrijf en de beide onderwijsinstellingen in de gemeente Leeuwarden.

Er worden daar ongeveer 120 koeien gemolken op 80 ha kleigrond. Als enige in Fryslân zijn ze demobedrijf van het Ministerie van LNV met als doel: Andere boeren inspireren.

Op Woudstra's pleats zijn ze met name actief met Agroforestry (voederhagen), verbouwen ze mais met stokbonen en ze hebben een perceel veldbonen. Ook zijn ze deelnemer van het initiatief Agricycling, waar compostering centraal staat. Ideeën genoeg om de kunstmest aankoop te minimaliseren en de kringloop op hun bedrijf te sluiten.
Tekst gaat verder onder de foto

Voor het onderwijs is hun bedrijf zeer interessant om studenten in de praktijk deze manier van natuurinclusieve landbouw te laten zien en ervaren. Jan is naast boer zijn zelf docent bij Aeres, hij deelt zijn ervaringen met ons:

'Als docent ervaar ik dat ik de studenten veel meer kan leren en enthousiast kan maken als we meer in de praktijk bezig zijn. Je ziet de jongelui dan opbloeien. Daarom bouw ik een eigen lokaal/kantine in de ligboxenstal, zodat ik studenten hier op het bedrijf praktijkonderwijs kan geven'.

In het kader van de Onderwijsdeal natuurinclusieve landbouw is Jan en Johanneke een houten bankje aangeboden. Zo'n bankje hebben ook de andere demobedrijven van het onderwijs in onze provincie aangeboden gekregen.