Aeres VMBO en MBO Sneek weer stabiel op koers

Date

Bij Aeres Sneek, school voor vmbo en mbo, staat sinds de zomervakantie weer een vast gezicht aan het roer. Esther Brouwer (46) is in augustus 2023 gestart als directeur na een aantal wisselingen in schoolleiding ten gevolge van ziekte.

Esther Brouwer 

“Met Esther denken we in Sneek weer een stabiele koers te kunnen gaan varen en het groene onderwijs in Sneek voor zowel vmbo als mbo naar een hoger plan te tillen” aldus Truda Kruijer, directielid Aeres.

Aeres groep
Aeres Sneek maakt sinds 2021 deel uit van de Aeres- groep, die groen onderwijs verzorgt op meer dan vijftien locaties in Nederland op vmbo, - mbo- als hbo-niveau.

Esther Brouwer zal in Sneek leiding gaan geven aan Aeres sneek met ca. 400 vmbo-leerlingen en mbo-studenten: “Ik ben ontzettend blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het groene beroepsonderwijs in deze regio. Zonder de jongeren die straks bij ons opgeleid zijn, kunnen we niet. Zij verzetten straks het werk in Sneek en omstreken en steken de handen uit de mouwen.”

Innovatieve school voor groen vmbo en mbo
Aeres Sneek is een innovatieve school voor groen vmbo en mbo (niveau 1/2), waarin jongeren kennismaken met de groene wereld om zich heen. Esther Brouwer: “We zijn ontzettend blij met al die bedrijven die zich aan ons willen verbinden door onze jongeren hun stages bij hen te laten lopen of door het verzorgen van workshops in de lessen. Pas dan wordt het écht voor de leerlingen en studenten en zien ze wat die groene wereld nu inhoudt”.

Komend schooljaar hoopt de Aeres Sneek weer meer dan 100 groene veranderaars met een diploma af te leveren aan het vervolgonderwijs.

Doedag en open avond
Op 15 november 2023 organiseert Aeres VMBO Sneek een Doedag voor leerlingen van groep 7 en 8, van 09.00 tot 16.30 uur. Toekomstige vmbo- en mbo-leerlingen zijn ook welkom (met eventueel ouders/verzorgers) op de Open avond tussen 19.00 tot 21.00 uur.

Over Aeres Sneek
Aeres VMBO Sneek biedt onderwijs binnen de Basisberoepsgerichte leerweg (BB), Kaderberoepsgerichte leerweg (KB), Gemengde leerweg (GL). Met deze laatste leerweg kunnen leerlingen ook en Theoretische leerweg (TL/MAVO) diploma behalen. Naast de nodige theorie, staat Aeres VMBO Sneek bekend om het ‘groene profiel’. Dit betekent dat er veel praktijklessen worden gegeven, in Dier & Vee, Groen, Techniek, Techniek & Innovatie, Voeding & Gezondheid, Beeld & Vorming en Bloem & Design. Na het behalen van een vmbo-diploma kan er doorgestroomd worden naar allerlei mbo-opleidingen (diverse niveaus) en naar de HAVO, mits aan de juiste eisen wordt voldaan. Bij Aeres in Sneek, aan de Harste 2, is het ook mogelijk om naar het mbo te gaan. In dezelfde school worden zo’n 30 opleidingen aangeboden op niveau 1 en 2, met als leerweg BOL (leren en stage) of BBL (werken en leren). Bijvoorbeeld in de richtingen groen, dier, voeding, Retail, horeca, verkoop, natuur en logistiek. Op Aeres MBO Leeuwarden zijn nog meer richtingen en kan ook niveau 3 en 4 worden gekozen.

Aeres Sneek profileert zich met toonaangevende praktijkvakken in de Paardenklas, Outdoorklas en Groene Atelierklas.