Aeres Velp tekent voor derde Groene Hotspot van Nederland

Date

‘Wij tekenen voor de Groene Hotspots van Nederland!’ Met die slogan geven Branchevereniging VHG en Aeres MBO Velp / Aeres Training Centre Velp aan dat zij samen werk maken van goed Groen Onderwijs. Om zo samen te zorgen voor voldoende en goed opgeleide vakmensen in het groen

Aeres Velp tekent voor derde Groene Hotspot van Nederland

Donderdag 26 september a.s. is het officiële tekenmoment van de samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening wordt gedaan door leden van het College van Bestuur van Aeres en door Rien van der Spek, voorzitter van de VHG. Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck geeft deze avond een seminar over o.a. kruidenvegetaties en bio diversiteit.

Samenwerking tussen groene hotspots
Het groene onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Een goede koppeling tussen de Hotspots is noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toekomst van het groene onderwijs. Momenteel zijn er al Groene Hotspots in Houten (Wellantcollege) en Breda (Prinsentuin College). VHG en de scholen hebben commitment naar elkaar uitgesproken om een duurzame samenwerking tot stand te brengen. Samen willen ze studenten opleiden in economisch goede en slechte tijden.  In een petitie hebben de partijen de minister van onderwijs verzocht om waar mogelijk en nodig de Groene Hotspots met faciliteiten te ondersteunen. In het derde kwartaal van 2019 voert de Vaste Kamercommissie van Onderwijs overleg met de minister van OCW over de toekomst van het groene onderwijs.