Operatie Steenbreek 2022

Date

Velp/Rheden, 29 juni 2022, wat een metamorfose hebben de steenbreektuinen in Rheden ondergaan. Met een heel gezelschap waaronder Dirk de Rooij (gemeente Rheden), Jack van Wijk (docent Groen Aeres MBO Velp), en studenten lopen we de zes tuinen af voor de oplevering ervan. Voor het vierde jaar op rij werkt de Velpse school mee aan ‘Operatie Steenbreek’ van de Gemeente Rheden. In oktober 2021 ontwierpen de niveau 4 -hoveniers (de voormannen- en vrouw) Twan, Mike, Amanda, Julian, Bram en Rick, in overleg met de bewoners, een aantrekkelijke, groenere en klimaatbestendige voortuin. Vele stenen werden eruit gehaald en vaak opnieuw gebruikt. Het doel lijkt bereikt, er is wederom veel groen bijgekomen, de biodiversiteit beter en het geeft een goed voorbeeld aan buren. De uitstraling van de straat wordt veel mooier en vriendelijker.

Elke student-tuinontwerper werkt samen met een eigen team van hoveniers in opleiding, uit alle leerjaren en niveaus, aan de aanleg. Tegels eruit, zand verplaatsen, de tuin wordt zo goed als gestript. De teams moeten goed communiceren met de klant. Ze maken een schets- en een definitief tuinontwerp, een begroting, de logistieke planning en het onderhoudsplan. Ze bestellen alle materialen zelf en sturen de groep aan. Jack van Wijk, docent en begeleider namens de school in Velp: “Mooi om te zien dat de teams zo goed samengewerkt hebben en ook aan het einde in elkaars tuinen bijsprongen om zo allemaal gelijk klaar te zijn zodat het vandaag opgeleverd kon worden. We leren ze tijdens de opleiding dat de leefomgeving en duurzaamheid een heel belangrijk onderdeel is van het hovenierswerk. Ze hebben het tuinontwerp gemaakt en goed rekening gehouden met hergebruik van materialen, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.”

Dirk de Rooij vraagt of de bewoners allemaal een onderhoudsplan hebben ontvangen zodat ze weten hoe ze de voortuin zelf goed bij kunnen houden en zorgen dat het onkruid niet meer de overhand krijgt. Bij een paar bewoners moeten de hoveniers nog even terug om dit te overhandigen en uit te leggen. De winnende tuin (beoordeling door studenten zelf, de docent en Dirk de Rooij) ligt aan Klinker 28 in Rheden. De tuin van Mike en zijn team sprong eruit omdat de regenwaterafvoer aangesloten was op een kleine wadi, er mooie beplanting was en een groene afscheiding met de stoep.

 

Doel en wateroverlast

Om klimaatverandering te managen moeten er zoveel mogelijk maatregelen worden getroffen op het gebied van waterhuishouding, planten voor verkoeling inzetten en hergebruik van materialen voor de duurzaamheid. Een andere belangrijke ingreep die waardevol is voor de leefbaarheid in de omgeving, is het aanbrengen van een diversiteit aan (inheemse) planten om populaties insecten (zoals bijen, hommels, kevers etc.) te stimuleren. Indirect stimuleer je hier ook de populatie vogels en kleine zoogdieren mee door hun voedselaanbod te vergroten. Vanwege de toename van de serieuze piekbuien komt wateroverlast vaker voor. In de wijken zijn veel kleine tuinen die grotendeels verhard zijn en afstromen op straat, waardoor het overlast-effect ook vergroot wordt. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak in de tuinen is de hoeveelheid regenwater dat er gebufferd en geïnfiltreerd kan worden klein. Bovendien is een deel van de tuinen slecht onderhouden en liggen er verloederd bij, wat niet bijdraagt aan een prettige buurt.