Operatie Steenbreek wederom een succes

Date

Voor het derde jaar op rij werkt Aeres MBO Velp mee aan de tuinwedstrijd ‘Operatie Steenbreek’ van de Gemeente Rheden. Afgelopen schooljaar ontwierpen de niveau 4 -hoveniers (de voormannen) Bas Berentsen, Jelle Maters en Bram de Lange De Beauveser, in overleg met de bewoners in Dieren, een aantrekkelijke, groenere en klimaatbestendige voortuin. De mbo-studenten zijn verdeeld in gemengde groepen met alle leerjaren en niveaus. Onder leiding van een voorman (of voorvrouw), bikkelen ze zich een slag in de rondte want het is best zwaar werk. Tegels eruit, zand verplaatsen, de tuin wordt zo goed als gestript. Bas, Jelle en Bram moeten goed communiceren met de klant. Ze maken een schets- en een definitief tuinontwerp, een begroting, de logistieke planning en het onderhoudsplan. Ze bestellen alle materialen zelf en sturen de groep aan.

Trots op de hoveniers in opleiding

Berend Poppema, docent en begeleider namens de school in Velp: “Wat hebben de drie tuinontwerpers dit goed begrepen. We leren ze tijdens de opleiding dat de leefomgeving en duurzaamheid een heel belangrijk onderdeel is van het hovenierswerk. Ze hebben het tuinontwerp gemaakt en goed rekening gehouden met hergebruik, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. We hebben het project nog niet afgerond met de bewoners en de gemeente Rheden omdat één van de tuinen nog niet helemaal af is. Begin volgend schooljaar wordt het afgemaakt en dan reiken en we de prijs uit aan het beste team. Echt trots op alle studenten die hier aan meegewerkt hebben."

Aanleiding

Over de hele wereld is er een verandering gaande. Vaak wordt het woord klimaatverandering in de mond genomen. De klimaatverandering is een gevolg van de moderne menselijke activiteiten op aarde. Daarom moet er zoveel mogelijk maatregelen worden getroffen om deze verandering tegen te gaan. Dit kunnen maatregelen zijn op het gebied van waterhuishouding, planten voor verkoeling en hergebruik van materialen. Een andere belangrijke ingreep die waardevol is voor de leefbaarheid in de omgeving, is het aanbrengen van een diversiteit aan (inheemse) planten om populaties insecten (zoals bijen, hommels, kevers etc.) te stimuleren. Indirect stimuleer je hier ook de populatie vogels en kleine zoogdieren mee door hun voedselaanbod te vergroten.

Water & uitstraling

Doordat de hoeveelheid piekbuien toeneemt komt wateroverlast vaker voor. Zo ook in de woonwijken van Dieren. In de wijken zijn veel kleine tuinen die grotendeels verhard zijn en afstromen op straat, waardoor het overlast-effect ook vergroot wordt. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak in de tuinen is de hoeveelheid regenwater dat er gebufferd en geïnfiltreerd kan worden klein. Bovendien is een deel van de tuinen slecht onderhouden en liggen er verloederd bij, wat zorgt voor een chaotische uitstraling en het beeld van Dieren negatief beïnvloed.

Doel

Het doel van het project is de hoeveelheid groen in Dieren te vergroten, waardoor de leefbaarheid van de buurt verhoogd wordt. Dit zal worden bereikt door verschillende partijen te betrekken in een tuinontwerpwedstrijd. Tijdens deze tuinontwerpwedstrijd zullen er door de studenten van Aeres MBO Velp tuinen ontworpen worden waarin de hoeveelheid verharding terug wordt gedrongen en de tuinen klimaat adaptiever, onderhoudsvriendelijker en biodiverser worden gemaakt. Door deze verandering in de wijk kan de groei in groen helpen bij de wateropname, zal het ten goede komen van de uitstraling van de buurt en het dierenleven stimuleren.

Voortuinen gezocht seizoen 2021-2022

Wilt u meewerken aan een klimaatbestendige tuin? Stenen eruit, groen erin? Bent u in bezit van een Gelrepas? Gemeente Rheden is op zoek naar ongeveer zes nieuwe voortuinen in het dorp Rheden. Ondersteuning straatproject kan u helpen uw voortuin klimaatbestendig te maken. Lijkt u dit wat? Neem contact met ons op via tfilarski@incluzio.nl of bel 06 82 733 996.