Steun van Provincie en gemeente bij realisatie groen leer en beweegplein

Date

Een ‘groen leer- en beweegplein’, dat is waar Aeres VMBO Velp voor gaat! Een schoolplein dat beweegvriendelijk en avontuurlijk is ingericht en dat uitnodigt om te leren over groen. De school heeft een subsidie aanvraag ingediend en toegekend gekregen van de Provincie Gelderland om het Velpse schoolplein te vergroenen. Het schooltuinontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met leerlingen en docenten en getekend door Rick Jansen, vakdocent van Aeres Velp.

Steun van Provincie en gemeente bij realisatie groen leer en beweegplein

“Voor ons onderwijs is het geweldig dat de realisatie van het plein tot stand kan komen door de inzet van onze eigen studenten. Onder begeleiding van de groendocenten gaan voornamelijk de MBO studenten aan de slag om het vernieuwde plein te realiseren. We verwachten op korte termijn al te kunnen starten met de eerste fase van het project.” aldus Jules van Meeteren, docent lichamelijke opvoeding en kartrekker van het project.

Bewegen

Het vernieuwde schoolplein moet er voor zorgen dat leerlingen uitgedaagd worden om op een avontuurlijke manier in beweging te komen. Zo komt er een touwbrug boven de vijver te hangen en kan de pergola volgehangen worden met touwen en ladders. Meer beweging is niet alleen goed voor de gezondheid van de hersenen maar ook supergoed voor de conditie van jongeren die in hun vrije tijd vaak gamen en achter computerschermen zitten.

Kennistuin

Ook is ons groene onderwijs nadrukkelijk terug te zien op het plein. Er komt een buitenlokaal dat daarnaast nog dient als voetbalveld, we leggen moestuintjes aan, we plaatsen een groot assortiment aan planten en er is genoeg ruimte voor de dieren. Ook dragen we ons steentje bij aan de natuur door biodiversiteit hoog op te nemen.

Steun van Provincie Gelderland en gemeente Rheden

Provincie Gelderland heeft subsidie verstrekt voor het realiseren van een groen leer- en beweegplein. Naast de provincie doet de gemeente Rheden een bijdrage aan de realisatie van het plein. Dit doen zij vanuit de gedachte van ‘Operatie Steenbreek’. In dit project werkt Aeres MBO Velp samen met de gemeente Rheden aan een aanmoedigingsbeleid om verharding te verwijderen en te vervangen voor waterdoorlatende ondergrond.