Aeres MBO opnieuw beste AOC volgens Keuzegids mbo 2020

Date

Aeres MBO is het beste agrarische opleidingscentrum (AOC) van Nederland volgens de vandaag verschenen Keuzegids mbo 2020 . Met 69 punten behaalt Aeres MBO net als in 2019 de eerste plaats.

Opnieuw de beste AOC

Sinds het verschijnen van de Keuzegids in 2010 staat Aeres MBO onafgebroken in de Top 3 in de ranglijst. Ten opzichte van alle ROC’s staat Aeres MBO dit jaar op een prachtige gedeelde derde plaats. Een resultaat waar we trots op zijn.  
“We zijn erg blij met de positieve waarderingen van onze studenten en de inspectie, en trots op al onze medewerkers op de locaties die dit mooie resultaat hebben bereikt”, aldus algemeen directeur Truda Kruijer. “We investeren doorlopend in ons personeel en in onze relatie met het groene bedrijfsleven. Hierdoor kunnen we sturen op actuele ontwikkelingen in ons groene onderwijs en onze studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. We willen vakmensen afleveren die in staat zijn om blijvend te groeien in hun mens-zijn en verdere carrière. Dáár ligt onze grote kracht”, aldus Kruijer.

12 Topopleidingen

De opleidingen agrarisch loonwerk, biologisch dynamische landbouw, akkerbouw/plant en business en veehouderij ontvangen net als in 2019 het predicaat topleiding vanwege hun score van 75 punten. In totaal krijgen 12 opleidingen van Aeres MBO in Emmeloord, Dronten en Barneveld dit predicaat. De goede score is onder meer te verklaren door een goede relatie met het bedrijfsleven wat zorgt voor actueel onderwijs. Ook van invloed zijn een hoog percentage geslaagden, hoge doorstroom tijdens de opleiding (weinig zittenblijvers), een goed schoolklimaat en voldoende relevante stageplekken in de regio.

Onafhankelijke gids

Het aanbod mbo-opleidingen in Nederland is groot. Om helderheid te scheppen in de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende mbo-opleidingen, publiceert de Keuzegids ieder jaar een onafhankelijke gids. Hierin worden opleidingen en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s, AOC’s en Vakscholen) beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit gebeurt onder andere via de landelijke JOB-monitor (tweejaarlijks studenttevredenheidsonderzoek) en gegevens van de onderwijsinspectie. Meer informatie is te vinden op www.keuzegids.nl

 

Award beste AOC 2020       Award Topopleiding 2020