Robotica VMBO Almere

Intentie tot fusie Aeres en Nordwin College

Date

De colleges van bestuur van onderwijsorganisaties Aeres en Nordwin College hebben de intentie om met elkaar de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. Hiervoor hebben zij op 8 mei een verklaring ondertekend. De besturen van beide organisaties zijn van mening dat er een goede basis is voor een wederzijdse verkenning die tot nadere besluitvorming moet leiden. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet.

Samen een sterke onderwijs- en kennisorganisatie vormen 

Door het gezamenlijk onderzoeken van een fusie zetten Aeres en Nordwin College vol in op groen. Het doel is om samen een sterke onderwijs- en kennisorganisatie te vormen die gaat voor topkwaliteit in het groene onderwijs. Beide organisaties willen hun ontwikkel- en innovatiekracht op dit gebied bundelen.

Omvang en regionale spreiding

Nordwin College is een onderwijsinstelling die in vier plaatsen in Friesland VMBO-, MBO- en contractonderwijs aanbiedt. De organisatie telt ruim 3.300 leerlingen en studenten en bedient jaarlijks 2100 cursisten. 

Aeres Groep is een kennis- en onderwijsinstelling die vertegenwoordigd is in 15 plaatsen in de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht. Het brede onderwijspakket dat Aeres aanbiedt omvat Praktijkonderwijs (PRO), VMBO-, MAVO, MBO-, HBO- , Master- en contractonderwijs. De organisatie telt circa 12.000 leerlingen en studenten en bedient daarnaast jaarlijks circa 15.000 cursisten. 

Tijdpad

Als uit het onderzoek komt dat een fusie voor beide partijen toegevoegde waarde biedt, dan is het de intentie en wens dat de activiteiten van Aeres en Nordwin College medio voorjaar 2020 onder de verantwoordelijkheid van één College van Bestuur en één Raad van Toezicht komen te vallen. Dat  is de eerste stap in de richting van het verder in elkaar schuiven van beide organisaties.

Op de foto staan v.l.n.r.: Bastiaan Pellikaan (voorzitter CvB Aeres), Ilona Dulfer-Kooijman (voorzitter CvB Nordwin College) en Rien Komen (vice-voorzitter CvB Aeres).

 

 

 

Talent voor groei