Aeres er 1 jarig!

Nordwin College wordt Aeres vanaf nieuwe schooljaar. Onderwijsorganisatie zet 'alles op groen'

Date

Nordwin College gaat vanaf heden verder onder de naam Aeres. In 2020 fuseerden Nordwin College en Aeres en werkten samen aan het vormen van één agrarisch opleidingencentrum (aoc). De organisatie gaat nu onder één naam verder, met een duidelijke keuze voor groen.

Door te fuseren vormen Aeres en Nordwin College sinds medio 2020 één sterke onderwijs- en kennisorganisatie voor de groene sector met focus op Agro, Food en Leefomgeving. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de integratie van beide organisaties. Dit traject is afgerond en beide organisaties vormden daarbij, door middel van een institutionele fusie, één aoc.

Naamsverandering

Bij de bestuurlijke fusie in 2020 spraken Aeres en Nordwin College al de ambitie uit om na de vorming van één aoc, onder één naam verder te gaan en op die manier uiting te geven aan de gemeenschappelijke inzet op groen. In praktijk betekent dit dat vanaf heden  de vestigingen van Nordwin College een nieuwe naam en een nieuw logo hebben:

Nordwin College VMBO-groen → Aeres VMBO

Nordwin College MBO →  Aeres MBO

Nordwin College Cursussen & Trainingen →  

Zowel binnen als buiten Friesland blijft Aeres leerlingen en studenten bedienen met onderwijs van hoge kwaliteit, in de veilige leeromgeving die ze gewend zijn. Met gebundelde kracht wordt daarnaast hard gewerkt aan onderwijsvernieuwing en verdere versterking van kwaliteit. Lees hier meer over de wereld van Aeres.

Omvang en regionale spreiding Aeres

Aeres is een groene onderwijs- en kennisorganisatie die in Gelderland, Utrecht, Flevoland en Friesland onderwijs aanbiedt op vrijwel alle niveaus: praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo. Daarnaast verzorgt de organisatie cursusonderwijs, toegepast onderzoek en bemiddelt ze geschoold personeel binnen de groene sector.

De organisatie bedient ongeveer 15.000 leerlingen en studenten en 15.000 cursisten. De totale organisatie telt sinds de fusie met Nordwin College ruim 1900 medewerkers die verspreid over 24 vestigingen werken. In het bijgevoegde ‘Aeres-profiel’ is een overzicht te zien.

Door de onderscheidende combinatie van verschillende onderwijsniveaus, onderzoeksactiviteiten en nauwe banden met het bedrijfsleven vergaart en ontwikkelt Aeres voortdurend actuele kennis die direct wordt benut in het onderwijs. Leerlingen, studenten en cursisten profiteren daarvan.