Onderwijsakkoord Fryslân

Date

Fryslân een vitale innovatieve regio door het Onderwijsakkoord

Vijf onderwijsinstellingen Aeres, Firda, NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen gaan structureel samenwerken in het Onderwijsakkoord Fryslân. Met dit onderwijsakkoord positioneren de onderwijsinstellingen zich als stevige partner voor ondernemers en overheden. Het akkoord richt zich op het versterken van de brede welvaart; een krachtig en innovatief Fryslân waar het goed leven, ondernemen én leren is.

De vijf onderwijsinstellingen verzorgen onderwijs en doen onderzoek in brede zin. De drie kerndoelen uit het onderwijsakkoord zijn;

  1. Realisatie van de beste campussen, opleiding en hybride leeromgevingen in Fryslân en versterken zo de brede welvaart als circulaire, inclusieve en innovatie regio op het gebied van 6 speerpunten; AgroFood, Water Technology, High Tech Systems & Materials, Circular Materials, Maritime Technolgy en Tourism & Hospitality;
  2. Werken aan het opleiden van wendbare professionals in een toekomstbestendige arbeidsmark. Waar elk talent zicht optimaal kan ontplooien, nieuwe kennis en vaardigheden kan ontwikkelen en daarmee een bijdrage levert aan de mienskip;
  3. Het positioneren en profileren van Fryslân als een vitale innovatieve regio die in 2030 Europese koploper is in de circulaire economie.

Met het onderwijsakkoord zorgen de vijf onderwijsinstellingen voor een betere doorstroming, een leven lang ontwikkelen, stevigere samenwerking met het mkb en aan het stimuleren van ondernemerschap, techniek, circulariteit en inclusiviteit. Enkele voorbeelden hiervan zijn al in gang gezet, zoals; 

  • Actieplan Leven Lang Ontwikkelen; voor een wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt;
  • Digitale Werkplaats Fryslân; waarbij studenten van Firda en NHL Stenden ondernemers ondersteunen in de snelgroeiende digitale ontwikkelingen;
  • Konnect; samenwerken aan experimenten om de afstand tussen mkb en onderwijsinstellingen te verminderen en om innovatie en valorisatie te versterken. Alle experimenten zijn te vinden op: www.konnect.nu;
  • De Noorderlingen; een minor ondernemerschap voor ambitieuze studenten met een eigen onderneming. Vijf maanden lang écht werken aan je bedrijf of business idee onder begeleiding van professionals;
  • WRK-Lab; waar studenten van verschillende opleidingen en achtergronden als team aan de slag gaan met concrete vraagstukken van ondernemers. Via: www.wrk.frl kun je meer informatie vinden.