Aeres MBO Natuur water en recreatie student met kompas en landkaart

De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen. Het mbo-team helpt je daarbij. Dat zijn bijvoorbeeld mentoren en coördinatoren.

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Dit is een docent die wekelijks een of meer lessen in de klas verzorgt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de studenten, ouders van studenten en leerbedrijven. Wanneer je vragen hebt over de opleiding of problemen die het volgen van de opleiding belemmeren, dan ga je daarmee eerst naar je mentor. Die kan je verder helpen.

BPV-coördinator

Voor vragen over je beroepspraktijkvorming ga je eerst naar de mentor. Mochten er problemen zijn waar je met de docent niet uitkomt, dan kun je aankloppen bij de BPV-coördinator, dhr. H. van der Beek. Op het leerbedrijf krijg je begeleiding van een praktijkopleider van het bedrijf.

Coördinator

Bij de coördinator kun je terecht met organisatorische en inhoudelijke vragen, cijfers of toetsen. Dit is dhr. Van Drunen (m.van.drunen@aeres.nl).