Aeres MBO Groene ruimte heg snoeien

Criteria toelating leerwegen en PTA

Hieronder vind je de PTA's (Programma van toetsing en afsluiting) op volgorde van leerjaar en leerweg.

Criteria bepaling leerweg

Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg/theoretische leerweg.