Groepsfoto Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid

Dierenwelzijn en -gezondheid

Het practoraat dierenwelzijn en -gezondheid is 1 september 2021 opgericht en heeft als standplaats Aeres MBO Barneveld. Naast de practor bestaat het practoraat uit meerdere docent-onderzoekers vanuit de verschillende ‘dier’ mbo-onderwijsteams en -locaties.

Er zijn twee hoofddoelen waar het practoraat de komende jaren aan werkt. Ten eerste het opdoen van inhoudelijk kennis over dierenwelzijn en -gezondheid door (praktijk)onderzoek uit te voeren op de gehuisveste dieren bij Aeres en in het bedrijfsleven. Dat onderzoek wordt door studenten, docenten, docent-onderzoekers en betrokkenen vormgegeven en uitgevoerd. Ten tweede wil het practoraat het onderzoekend vermogen van direct betrokkenen – studenten, docenten, docent-onderzoekers en het bedrijfsleven- versterken. Door samen onderzoekend te werken in professionele leergemeenschappen wordt er van, en met elkaar geleerd. Dit draagt bij aan de onderzoeks-en kwaliteitscultuur van de organisatie.

Het practoraat zet zich in voor het waarborgen van ‘positief welzijn’ van de dieren (Mellor, 20161), de actualisering van dierenwelzijnskennis bij toekomstige dierverzorgers en het meetbaar maken van dierenwelzijn. Hierdoor kunnen dierenwelzijnsvraagstukken binnen onderwijsinstituten en het bedrijfsleven beantwoord worden. Onderzoeksresultaten worden onder het bedrijfsleven verspreidt en naar het onderwijs vertaald, hetgeen de verbinding tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs versterkt.

‘Meten is weten’ is de basis waarop het practoraat werkt. Dierenwelzijn is een moeilijk meetbaar begrip. De veehouderij en gezelschapsdieren sectoren kennen beiden andere uitdagingen. Zo proberen veehouders goed welzijn te waarborgen onder economische- en milieudruk. De gezelschapsdieren sector kent wet- en regelgeving die moeilijk voor particulieren te vertalen is in individuele handelingen. Het practoraat wil de gehele dierensector bedienen door praktijkonderzoek uit te voeren, gericht op het meten en vervolgens verbeteren van het welzijn van alle gehouden dieren. De opgedane kennis wordt rechtsreeks in het onderwijs verweven waardoor toekomstige diermedewerkers in staat zijn om kritisch en bewust te handelen.

Korte impressie van het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid