Ruud Hendriks

Practor en docent bodemvruchtbaarheid
Practoraat: Kringlooplandbouw
locatie: Dronten
r.hendriks@aeres.nl 0651298047 Ruud Hendriks

Over Ruud Hendriks

Ruud Hendriks is sinds 1 september 2020 practor Kringlooplandbouw. Daarnaast geeft hij onderwijs over biologische en biodynamische bodemvruchtbaarheid. Bodem is altijd de rode draad in het werk van Ruud. Vanuit de bodem is de stap naar kringlooplandbouw een logische. In de bodem komt het evenwicht van aan- en afvoer in de landbouw bij elkaar. Zonder gezonde bodem is kringlooplandbouw niet haalbaar.

Als practor heeft Ruud een aantal speerpunten:

  • Bewustwording creëren dat kringlooplandbouw een maatschappelijke transitie is die veel verder gaat dan alleen de landbouw. De afstand tussen boer en maatschappij is in veel opzichten te groot geworden, de consument is nu een partij die wel vraagt maar niet terug levert.

  • Concreet doel is dat mensenmest weer grondstof voor de landbouw wordt. De landbouw voert nu ongeveer de helft van de mineralen af naar de consument. Die komen niet meer terug, maar verdwijnt in het riool en dat moet anders.

  • Boeren denken veel aan kringlooplandbouw te doen, terwijl we nog maar aan het begin staan. Door met boeren het bedrijf door te rekenen worden ze bewust van de mineralenstromen, de efficiëntie en de verliezen. Het maakt inzichtelijk op welke manier de huidige stromen kunnen worden omgebogen naar kringloop.

  • De biologische sector heeft meer dan gemiddeld aandacht voor de interne kringloop. De kringloop met de maatschappij is bijna niet te realiseren, omdat de bio sector ook de eis heeft dat grondstoffen 100% biologisch gecertificeerd moeten zijn. De huidige retourstromen zijn dat vrijwel geen van alle. Daarmee is kringlooplandbouw voor de bio sector vooralsnog niet mogelijk. Maar hoe dan verder?