Beroepspraktijkvorming (stage)

Een vak leer je nog altijd het beste in de praktijk. Tijdens je mbo-opleiding zit je niet alleen op school, maar doe je veel praktijkervaring op bij erkende leerbedrijven. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Hoeveel tijd je hieraan besteedt, hangt af van je opleidingsvariant:

BOL: Je gaat een hele week naar school en doet in blokstages of dag - stages onbetaald praktijkervaring op. Je kunt dat stage noemen maar binnen het mbo praten we over Beroepspraktijkvorming (BPV). BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. 

BBL: Je gaat over het algemeen 1 dag per week naar school. Verder heb je een arbeidsovereenkomst met een omvang van minimaal 24 uur per week en voor minimaal 120 dagen per jaar bij een opleidingsbedrijf dat een erkenning heeft in het register van Stagemarkt.nl voor de opleiding waarop je staat ingeschreven. 

Je kunt alleen praktijkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van een beroep. Een bedrijf is erkend als het voldoet aan de volgende eisen:

  • De werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student;
  • De werkplek is veilig.

Alle beschikbare stageplaatsen bij erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Meer weten? Je kunt terecht bij onze BPV-coördinator met al je vragen. Ook in het Handboek BPV vind je veel informatie.