Aeres MBO Groene ruimte waterpas bij straatwerk

Leven Lang Ontwikkelen

LLO, oftewel Leven Lang Ontwikkelen, is een breed begrip.

Onder LLO MBO vallen:

  1. Volledige mbo-opleidingen die leiden tot een mbo-diploma
  2. Cursussen die leiden tot een mbo-certificaat, gericht op certificeerbare eenheden en certificeerbare keuzedelen uit de kwalificatiestructuur
  3. Trajecten voor praktijkleren die leiden tot een mbo-verklaring en een praktijkverklaring
  4. Cursussen die leiden tot een branchecertificaat of branchediploma; deze staan los van de kwalificatiestructuur van het mbo
  5. Cursussen die leiden tot een deelnamebewijs (of vergelijkbaar); deze staan los van de kwalificatiestructuur van het mbo

Voor de volledige mbo-opleidingen (a), cursussen die leiden tot een mbo-certifcaat (b) en de trajecten praktijkleren geldt het Onderwijs- en Examen Reglement 3e leerweg 2023-2024.

Deze OER bevat informatie over:

  • Opbouw en inrichting van opleidingen en cursussen
  • Kwalificatie- en diploma eisen
  • Het examenreglement

Download hier het OER derde leerweg