Studentenraad

In ons streven naar een goed en fijn leerklimaat denken studenten mee. Deze inspraak gebeurt in een studentenraad. De studentenraad, meestal vier tot acht studenten, vertegenwoordigt de studenten naar de directie (het management - team op school). Zij luisteren naar geluiden op school, geluiden over aanpak, onderwijs, organisatie en andere zaken.

De studentenraad overlegt in elk lesblok een keer. Voor heel Aeres MBO praat de centrale deelnemersraad mee met de Aeres-directie. De studenten in deze raad vertegenwoordigen de mbo-studenten op alle scholen van Aeres MBO. De leden van de centrale deelnemersraad worden benoemd voor twee jaar. Ook vanuit Aeres MBO Velp kan een vertegenwoordiger in de centrale deelnemersraad zitting nemen.

Constante kwaliteit

Aeres MBO is opnieuw uitgeroepen tot beste groene school (aoc) in de Keuzegids mbo 2022. We zijn erg blij met deze positieve waardering! 

Het mbo-onderwijs bij Aeres MBO is van een constante kwaliteit. In de Keuzegids MBO staan onze opleidingen al vele jaren in de Top 3 van beste aoc's (agrarisch opleidingscentrum) van Nederland. De Keuzegids MBO is een gids die jaarlijks alle mbo-opleidingen in Nederland (roc's, aoc's en vakscholen) met elkaar vergelijkt.

Meer weten? Lees het hier op de algemene website van Aeres MBO. 

Beste AOC Aeres MBO 2022

Studenten Aeres MBO zijn meest tevreden blijkt uit JOB monitor

Studenten van Aeres MBO zijn het meest tevreden over hun school en opleiding. Onze studenten geven hun opleiding een 7,1 (landelijk 6,7) en de school scoort een 6,9 (landelijk 6,6). Onze studenten zijn goed te spreken over de (studie)loopbaanbegeleiding en de sfeer en veiligheid op school. Zo blijkt uit de JOB-monitor 2020.
Iedere twee jaar organiseert de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het grootste tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten in Nederland. Ruim 60% van onze mbo’ers gaf aan wat zij goed vinden gaan op hun school en wat er beter kan. De JOB-monitor levert dus belangrijke informatie op, waar ook het ministerie van Onderwijs gebruik van maakt.