Kwaliteitslabels Groene Hotspot en Floral Education Center

Kwaliteitslabels Groene Hotspot en Floral Education Center

Floral Education Center

Topteam Bloemisten, VBW en Aeres MBO Velp / Aeres Training Centre Velp gaan intensief samenwerken om te komen tot betere vakmensen en nieuwe instroom in de branche maar ook om de bloemisten beter te scholen. Het is belangrijk dat stagiaires en deeltijdstudenten goed begeleid worden en echt veel kunnen leren op het bedrijf.

Kartrekkers Bloemisten
De kartrekkers bij het topteam Bloemisten zijn: Flow Bloemisten, Bloem en cadeau Hassink, Machiel Bekker bloemen en interieur, Bloemsierkunst Markerink, Bloemisterij het Molentje en Bert Evers Bloembinder.

Aeres Velp en Aeres Training Centre Velp mogen zich vanaf september 2019 dè Bloemistenopleider van Nederland noemen. “Een titel waar we echt heel blij mee zijn. Wat we er mee willen bereiken is dat steeds meer creatieve jongeren het vak weer aantrekkelijk gaan vinden en onze docenten hen goed en technisch-vakkundig mogen opleiden.”: aldus Mayke Rensen, directeur van Aeres Velp. 

Derde Groene Hotspot van Nederland

Een goede koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van de aoc’s. Groene Hotspots maken het mogelijk dat scholen en bedrijven meer met elkaar samenwerken. Met de Groene Hotspots geven Branchevereniging VHG en de betreffende scholen invulling aan de wens van de minister om tot krachtenbundeling en samenwerking te komen. Onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG werken steeds nauwer samen om de mensen in de groene sector en de bedrijven nog beter te ontwikkelen. De Groene Hotspot is daarin een nieuwe stap. Het is een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene onderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. 

Goed groen onderwijs maak je samen. Branchevereniging VHG spant zich in om de instroom en de kwaliteit van het groene onderwijs te bevorderen. Dat doen we samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De Groene Hotspot is een ontmoetingsplek rond een AOC waar informatie en kennis gedeeld kan worden door studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, groene hbo’s, lectoren, overheden, leveranciers en adviesbureaus. Binnen de Groene Hotspots kunnen alle samenwerkingsactiviteiten een plaats krijgen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om samen goed groen onderwijs te maken. Denk aan activiteiten voor het vmbo om de doorstroming naar het groene mbo te bevorderen, deskundigheidsbevordering van docenten via stages, gastlessen door groenprofessionals, verdiepingslessen en bedrijfsbezoeken.

VHG heeft zich ten doel gesteld binnen een paar jaar negen hotspots, verspreid over Nederland te vormen. Om het proces aan de gang te houden en goed te organiseren zorgt VHG voor een coördinator voor de procesbegeleiding.