Ondernemerschap is een belangrijk item binnen alle opleidingen van Aeres MBO Velp, in de verschillende vakken wordt er veel aandacht aan gegeven. 

Elke jaar richten de studenten BOL uit het examenjaar een minionderneming op. Zij worden hierin bijgestaan door de Stichting Jong OndernemenEen accountant en een ondernemer die vrijwillig voor deze organisatie werken brengen deze startende ondernemers alle kneepjes van het vak bij.

Onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf dagen per week, van 9 tot 5. Tegenwoordig wisselen we vaak van baan, worden steeds meer mensen ondernemer en werken bedrijven veel met flexwerkers.

Om goed te functioneren in deze snel veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen.    

Onze missie is dan ook dat alle jongeren de kans moeten krijgen om hun ondernemende kant te leren kennen!