Passend onderwijs

Iedereen krijgt binnen Aeres MBO basisondersteuning in de vorm van begeleiding door een mentor of studieloopbaanbegeleider. Soms is dit niet voldoende, bijvoorbeeld als je een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebt. In het kennismakingsgesprek kijken we samen met jou of en welke aanvullende ondersteuning nodig is en of we in staat zijn om deze te bieden. Ook kan in de loop van de opleiding blijken dat je aanvullende ondersteuning nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een bijlage met ondersteuningsafspraken. Als er aanpassingen nodig zijn in toetsen en examens kun je daarvoor een aanvraag doen bij de lokale examenorganisatie (LEO). 
Meer info - Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders | Brochure | Rijksoverheid.nl
 

De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen. Het mbo-team helpt je daarbij. Dat zijn bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren, zorgcoördinator of BPV-coördinator. Daarnaast werken we samen met een wandelcoach, die vastgelopen studenten helpt om letterlijk en figuurlijk bij zichzelf stil te staan. Dit is een programma met veel maatwerk in een veilige omgeving. 

Onze zorgcoördinator, mevrouw Lammers, vertelt meer over de zorg die we bieden: