Passend onderwijs

Bij Aeres MBO krijgt iedereen hulp op school door een basisondersteuning. Een mentor of studieloopbaanbegeleider staat voor je klaar. Soms is dit niet genoeg. Dan kijken we samen met jou of je extra hulp nodig hebt. Dit doen we in een kennismakingsgesprek. De afspraken schrijven we op in een bijlage met ondersteuningsafspraken. Als je aanpassingen nodig hebt bij toetsen en examens, kun je dit aanvragen bij de lokale examenorganisatie (LEO).
Meer info vind je in de brochure: Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders | Brochure | Rijksoverheid.nl

Extra ondersteuning
Bij Aeres MBO Velp kun je naast de basisondersteuning ook nog extra ondersteuning krijgen door een zorgcoördinator, studentbegeleider of zelfs een Mindfulness wandelcoach.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de zorg voor de studenten goed verloopt. Ze regelt speciale hulp voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij werkt ze samen met mentoren, docenten en ouders. Ook onderhoudt ze contact met externe organisaties en scholen. De zorgcoördinator geeft individuele coaching aan studenten die moeite hebben met communicatie, presentatietechnieken en faalangst.

Studentbegeleider
De studentbegeleider helpt studenten met leerachterstanden en zij die moeite hebben met bepaalde vakken. Daarnaast richt de ondersteuning zich op studievaardigheden en het maken van planningen. De student kan op vier dagen (niet op vrijdag) naar eigen behoefte deelnemen, zelfs meerdere keren per week. Het is ook mogelijk om online met de studentbegeleider af te spreken. Gemiste toetsen kunnen bij de studentbegeleider worden ingehaald. Studenten die een rustige werkomgeving nodig hebben, kunnen ook in dit lokaal terecht.

Mindfulness wandelcoach
Studenten die stress ervaren, kunnen kiezen voor een persoonlijk begeleidingstraject met een wandelcoach. In overleg met de mentor en de zorgcoördinator wordt bekeken of een wandeltraject past bij de hulpvraag van de student.
Tijdens de wandeling zoekt de coach naar de ontspanning bij de student.
De training bestaat uit zes wandelingen van twee uur.