Ouders hebben een heel belangrijke rol in het keuzeproces van zoon of dochter als aanstaande mbo’er. Dit lezen we regelmatig terug in enquêtes na een open dag of informatieavond. Ook al zijn ze jong volwassen, uw zoon/dochter zal toch uiteindelijk uw advies vragen bij de definitieve keuze voor een opleiding.

Aeres MBO Velp heeft een modern schoolgebouw met goede faciliteiten. Toch zijn we kleinschalig gebleven met veel aandacht voor de student en een veilige, prettige sfeer waar iedereen zich snel thuis voelt. De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede en fijne manier de schoolloopbaan te laten doorlopen. Het mbo-team is er om de studenten daarbij te helpen. Een aantal specifieke taken van het team zijn hieronder genoemd.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de studenten, ouders van studenten en leerbedrijven voor vragen over de opleiding of andere problemen/vragen.

BPV-begeleider

De BPV-begeleider is een vakdocent die de contacten met het leerbedrijf onderhoudt.

Opleidingscoördinator

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscoördinator waar je terecht kunt met organisatorische en inhoudelijke vragen over leerstof, cijfers of bv. toetsen.

  • Bloem: mevrouw E. Krabbenborg
  • Groen: de heer K. Sanders

Zorgcoordinator

Mevrouw E. Lammers is de zorgcoördinator bij ons op school. Heb je specifieke leerproblemen waar je met je mentor of je docenten niet uitkomt, dan kun je een gesprek aanvragen bij mevrouw Lammers via e.j.m.lammers@aeres.nl . Ook bij ongewenste (seksuele) intimiteiten binnen de school kun je bij zorgcoördinator terecht. De contactpersoon kan desgewenst ondersteunen bij het melden van klachten bij de klachtencommissie. Deze commissie zal vervolgens stappen ondernemen. 
In deze video stelt Ellen zichzelf voor en legt uit hoe de zorg binnen het mbo is geregeld. 

Teamleider mbo

Naast de docenten en begeleiders van de leerbedrijven die direct bij de vakopleidingen zijn betrokken, kun je zaken met betrekking tot deze vakopleidingen ook bespreken met de teamleider mbo, mevrouw M. Kersten.