Informatie schooljaar

Boeken en lesmateriaal

Aeres MBO Velp werkt samen met Studers voor het bestellen van je boeken en lesmateriaal. Zie flyer Studers.
Bestel simpel en snel via Studers.

Jaarrooster

Download hier het jaarrooster (versie 31 augustus 2020) voor het mbo 2020-2021

Overzicht Les- en praktijkdagen mbo 2020-2021

Informatie over bestellen van laptops bij The Rent Company.

Studiegids en start schooljaar

In deze documenten tref je informatie aan over de start van het nieuwe schooljaar en zaken waar je op moet letten.