Amy Zeeman officeel lid Jongerenraad van Staatsbosbeheer

Amy Zeeman, mbo-studente ‘Toegepaste biologie’ aan het Aeres MBO Almere, mag zich met trots officieel lid noemen van de Jongerenraad van Staatbosbeheer. Na een strenge selectieronde werd duidelijk dat zij een zeer geschikte kandidaat is. Samen met negen andere leden is zij vanaf mei verantwoordelijk voor het uitbrengen van advies over verschillende onderwerpen binnen Staatsbosbeheer. Met als hoofddoel om jongeren meer te betrekken bij de natuur. “Want niet alle klaslokalen hebben vier muren.”

Jongeren zijn de toekomstige beheerders van de natuur

Tijdens haar studie Toegepaste biologie heeft Amy verschillende stages gelopen. Maar tijdens haar stage bij het natuurgebied de Oostvaardersplassen, beheerd door Staatsbosbeheer, heeft Amy haar ware passie ontdekt: zich inzetten voor de Nederlandse natuur. Zij wil vooral jongeren hierbij betrekken en hen bewust maken van de diversiteit van de Nederlandse natuur. “Wij zijn tenslotte de toekomstige beheerders van onze Nederlandse natuur.”

Vraagstukken Jongerenraad Staatsbosbeheer

De Jongerenraad bestaat uit 10 jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar met verschillende culturele achtergronden. Zij adviseren Staatsbosbeheer zowel gevraagd als ongevraagd bij allerlei vraagstukken die in natuurgebieden kunnen spelen, bijvoorbeeld over hoe bepaalde doelgroepen te bereiken of nieuw te ontwikkelen producten. De jongeren spreken met verschillende stakeholders, met hun eigen achterban en brengen uiteindelijk een advies uit aan de directeur van Staatsbosbeheer.

Amy is te volgen op Instagram en Twitter.