Mbo-studenten Almere presenteren vlinderplan en winnen in Den Haag

In het kader van een wedstrijd van ‘VN Jongeren naar Unesco’ hebben de mbo’ers Arthur Timmermans en Frank Haven een plan ontwikkeld om meer vlinders de woonwijk in te lokken. Beide jongens volgen de opleiding Toegepaste biologie bij Aeres MBO Almere.

UN Public Service Day 2017

Voor deze wedstrijd mochten alle eerstejaars van de opleiding Toegepaste biologie een plan indienen. Het plan van Frank en Arthur is door ‘VN Jongeren naar Unesco’ uitgekozen en gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de UN en het ministerie van Binnenlandse zaken en veiligheid, tijdens de UN Public Service Day 2017. Nederland is dit jaar gastland van de UN Public Service Day. De studenten hebben gestreden met hun plan tegen vertegenwoordigers van verschillende scholen uit heel Nederland, die net als Aeres MBO Almere aangesloten zijn bij UNESCO-scholen. Frank en Arthur hebben met hun vlinderplan deze wedstrijd gewonnen!

Jongeren denken mee over de ontwikkelingsagenda

‘VN Jongeren naar Unesco’ wil met deze wedstrijd laten zien dat jongeren goed zelf in staat zijn om bij te dragen aan het halen van de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, die door de UN in 2015 zijn vastgesteld. De jongeren willen duidelijk maken dat de ontwikkelingsagenda niet iets is van de oudere generatie, maar dat men hierbij ook goed moet luisteren naar wat de jongeren denken, zeggen en doen. Het gaat tenslotte om de wereld van hun toekomst!

Woonwijken aantrekkelijker maken

Frank en Arthur zijn heel enthousiast en hebben de gemeente Zeewolde benaderd met hun plan om de woonwijken aantrekkelijker te maken voor vlinders. Het plan is om de vlinders via de velden aan de Eikenlaan (vlinderroute van Frank) en de Atalanta de woonwijk in te lokken. In geschikte groene ruimtes van de wijk worden stepping stones gecreëerd door vlindervriendelijke planten aan te planten en in te zaaien. Om de vlinders echt de woonwijken in te lokken wordt de bewoners van de wijk gevraagd een bakje zaad van kruidachtige plantenmengsels te zaaien in hun tuinen. De Gemeente Zeewolde denkt hierin mee en wil een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan (bijv. het inzaaien van enkele bermen en het beschikbaar stellen van zaad en heesters voor bewoners).

Biodiversiteit in de stad

Als dit experiment slaagt dan willen de studenten graag dat andere wijken op dezelfde manier ook vlindervriendelijk worden ingericht. In hun presentatie verbinden Arthur en Frank hun plan aan de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Ze laten zien hoe hun plan bijdraagt aan veerkrachtige en duurzame steden, biodiversiteit en ecosystemen in de stad en (mondiale) partnerschap voor het bereiken van de doelen. Frank en Arthur volgen de opleiding Toegepaste biologie omdat ze hiermee kennis en vaardigheden opdoen om in de toekomst hun steen bij te dragen aan verduurzaming van de natuur en leefomgeving.