Aeres VMBO en Aeres MBO in Almere is sinds enkele jaren een UNESCO-school. In 1945 is de Unesco opgericht als VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het doel is om op internationale schaal te werken aan de thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. Wereldwijd zijn er 9000 Unesco-scholen, waarvan 37 in Nederland. En met trots zijn wij er daar één van!

Studenten opleiden tot wereldburgers

Het gedachtegoed van de VN-organisatie past uitstekend bij de visie van Aeres VMBO en Aeres MBO in Almere. Omdat de wereld niet ophoudt bij de Flevopolder, willen wij als school wereldburgers opleiden die in duurzame oplossingen denken en kunnen samenwerken. Het bedrijfsleven vraagt steeds vaker om vakmensen die weten wat er in de wereld speelt. Proactieve mensen die de verbinding zoeken en met een positief kritische blik naar zichzelf en de ander kunnen kijken.


Sustainable Development Goals

Wij onderstrepen de doelstellingen van de VN, geformuleerd in de Sustainable Development Goals. De Sustainable Development Goals zijn het nieuwe internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen.Op 25 september 2015 is ‘de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen.

De kern zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid.

Naast dat wij in ons lesprogramma aandacht besteden aan deze doelen zijn ze nu ook als object zichtbaar in de school. In de doorgang tussen de atria is een kleurrijk doek opgehangen waarop de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling van Unesco zijn afgebeeld.

Jaarverslagen

Zowel in het vmbo als het mbo besteedt Aeres VMBO en Aeres MBO Almere structureel aandacht aan de Unesco thema’s. Wat dat concreet inhoudt, kun je lezen in de jaarverslagen: