Aeres MBO Toegepaste biologie veldonderzoek insecten

De opleiding Toegepaste biologie is perfect voor jou als je natuur interessant vindt en meer wilt weten over de wereld van de flora en fauna, zowel in Nederland als in buitenland. Je ontdekt en onderzoekt die wereld, je doet veldwerk, je denkt mee over natuurlijke ecosystemen en je leert van alles over duurzaam beheer, over bodem en landschap en microbiologie. Een studie over de natuur en alles wat daar leeft en een studie met heel veel mogelijkheden.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je zelfstandig onderzoek op kunt zetten en uit te voeren in alle facetten van de leefomgeving. Denk aan flora, fauna, water, bodem maar ook de milieutechnische zaken komen naar voren in de opleiding. In vakken ga je verder in op deelgebieden van de biologie, zoals ecologie, ethologie, dierfysiologie en plantanatomie. Je leert over natuurgebruik, wet en regelgeving, wildbeheer, voorlichting geven, duurzaamheid en stadslandbouw. Je gaat aan de slag met microbiologische processen en leert veilig werken in een laboratorium. Je bent bezig met praktijkgericht onderzoek ten behoeve van de leefomgeving. Door middel van projecten, keuzedelen en stages kan je een eigen invulling geven aan je opleiding. Wil jij je specialiseren in zeezoogdieren, vleermuizen of een plantensoort pak dan in deze projecten je kans. 

Je volgt algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en Economie. Maar ook Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Wiskunde zijn vakken die je nodig hebt in de Toegepaste Biologie. Je bent bezig met praktijkgericht onderzoek en je leert managementvaardigheden. Er zijn boeiende excursies, projecten en veldwerkweken, afhankelijk van de locatie waar je de opleiding doet en je specialisatie. Denk aan het bezoeken van natuurgebieden, musea, dierenparken en bedrijven. Je loopt stage bij een onderzoeks- en adviesbureau, waterschap of natuurorganisatie. In de opleiding kijken we ook naar je plek in toekomstig werkveld of vervolgstudie.

Kosten

Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleiding gerelateerde schoolkosten. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Overige kosten voor een opleiding zijn tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en eventueel introductiekamp in het 1e leerjaar. Reken ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Je kunt bijvoorbeeld medewerker bij een natuurbeheersorganisatie worden, onderzoeker op diergedrag, veldonderzoeker of milieu- of ecologisch adviseur.

Voor deze opleiding zijn de baankansen op dit moment nog onbekend. Je vindt meer hierover op de website  www.kansopwerk.nl

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

 

Specifiek voor Aeres MBO Almere