Aeres MBO Toegepaste biologie veldonderzoek insecten

De opleiding Toegepaste biologie is perfect voor jou als je natuur interessant vindt en meer wilt weten over de wereld van de flora en fauna, zowel in Nederland als in buitenland. Je ontdekt en onderzoekt die wereld, je doet veldwerk, je denkt mee over natuurlijke ecosystemen en je leert van alles over duurzaam beheer, over bodem en landschap en microbiologie. Een studie over de natuur en alles wat daar leeft en een studie met heel veel mogelijkheden.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je zelfstandig onderzoek op kunt zetten en uit te voeren in alle facetten van de leefomgeving. Denk aan flora, fauna, water, bodem maar ook de milieutechnische zaken komen naar voren in de opleiding. In vakken ga je verder in op deelgebieden van de biologie, zoals ecologie, ethologie, dierfysiologie en plantanatomie. Je leert over natuurgebruik, wet en regelgeving, wildbeheer, voorlichting geven, duurzaamheid en stadslandbouw. Je gaat aan de slag met microbiologische processen en leert veilig werken in een laboratorium. Je bent bezig met praktijkgericht onderzoek ten behoeve van de leefomgeving. Door middel van projecten, keuzedelen en stages kan je een eigen invulling geven aan je opleiding. Wil jij je specialiseren in zeezoogdieren, vleermuizen of een plantensoort pak dan in deze projecten je kans. 

Je volgt algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Rekenen en Economie. Maar ook Scheikunde, Natuurkunde, Biologie en Wiskunde zijn vakken die je nodig hebt in de Toegepaste Biologie. Je bent bezig met praktijkgericht onderzoek en je leert managementvaardigheden. Er zijn boeiende excursies, projecten en veldwerkweken, afhankelijk van de locatie waar je de opleiding doet en je specialisatie. Denk aan het bezoeken van natuurgebieden, musea, dierenparken en bedrijven. Je loopt stage bij een onderzoeks- en adviesbureau, waterschap of natuurorganisatie. In de opleiding kijken we ook naar je plek in toekomstig werkveld of vervolgstudie.

Kosten

Het lesgeld voor een BOL-opleiding bedraagt dit schooljaar € 1.168 (schooljaar 2020-2021 € 1.202) als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen.

Overige kosten: Tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en introductiekamp (1e leerjaar).
Reken eventueel ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Je kunt bijvoorbeeld medewerker bij een natuurbeheersorganisatie worden, onderzoeker op diergedrag, veldonderzoeker of milieu- of ecologisch adviseur.

Voor deze opleiding zijn de baankansen op dit moment nog onbekend. Je vindt meer hierover op de website  www.kansopwerk.nl

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

 

Specifiek voor Aeres MBO Almere

 • Wil je doorstuderen in het hbo? Deze opleiding sluit prima aan bij de opleiding 'Toegepaste biologie' van Aeres Hogeschool Almere. Je kunt natuurlijk ook een andere hbo-opleiding volgen.

 • De richting Toegepaste biologie biedt een opleiding met vier profielen voor studenten met passie voor wildlife, natuur en biologische processen. Lijkt het je interessant om onderzoek te doen, denatuur in te trekken en publiek te betrekken bij natuur en milieu? Dan is deze richting echt iets voor jou. 

  Toegepaste biologie start met een breed basisjaar, zodat jij geruime tijd hebt om je interesses te ontdekken. Na het eerste jaar, kan je kiezen uit verschillende profielen om je in te specialiseren.
 • Na het brede basisjaar ga je je bij adviseur leefomgeving specialiseren in milieu-inspecties, wet en regelgeving, en communicatie. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Als adviseur leefomgeving bedenk je duurzame, groene oplossingen voor klimaatadaptatie. Het bedrijfsleven vraagt naast vakinhoudelijke kennis een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden. Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met de omgevingsdienst, waterschappen, ecologische adviesbureaus en gemeentes

 • Na het brede basisjaar ga je je bij Ecoloog specialiseren in inventarisatie en monitoringswerkzaamheden. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Als ecoloog heb je passie voor plant, dier en ecologie. Je verzamelt gegevens en zorgt ervoor dat je deze beschikbaar maakt voor anderen. Daarnaast stel je monitoringplannen op, overleg je met terreinbeheerders over het effect van werkzaamheden in het terrein en begeleid je vrijwilligers die natuuronderzoek verrichten.

  Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Op basis van je ecologische kennis denk je mee over ingrepen in natuurlijk gebied. Samen met terreinbeheerders en gebruikers voer je overleg over de effecten van het gekozen beleid. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met de ecologische adviesbureaus, natuurbeheer organisaties, waterschap en gemeentes.

 • Na het brede basisjaar ga je je bij Onderzoeker leefomgeving specialiseren in het uitvoeren en rapporteren van onderzoek, Deze onderzoeken kunnen zowel in het laboratorium als buiten plaats vinden. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Onderzoeker leefomgeving is een uitdagend programma voor studenten met toewijding voor biologie die de ambitie hebben om meer kennis te vergaren. Als je graag leert van natuurlijke processen en deze kennis in andere situaties wilt gebruiken is Toegepaste biologie jouw toekomst.

  Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Jij kunt op basis van de uitkomsten van het onderzoek de vertaalslag maken naar verbeter- of onderhoudsplannen die een meerwaarde zijn voor bedrijven of de maatschappij. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met de omgevingsdienst, waterschappen, bodemonderzoek bedrijven, ecologische adviesbureaus en gemeentes.

 • Na het brede basisjaar ga je je bij Wildlife en Nature specialiseren in de communicatie, voorlichting en educatie. Door het kiezen van keuzedelen, de invulling van de (internationale) stages en de opdrachten heb je zelf invloed op je specialisatie.

  Als jij het leuk vindt om je kennis over wildlife en natuur te delen, dan is dit de opleiding voor jou. Als professional kan je initiatieven ondersteunen en begeleiden en projecten uitvoeren op het gebied van natuur en natuurbehoud. Je grijpt elke gelegenheid aan om anderen enthousiast te maken over wildlife en natuur. Je weet hoe je overheden, bedrijven en organisaties in jouw branche moet benaderen en je kan je informatie en kennis op een positieve manier delen.

  Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen. Niet alleen tijdens stages maar ook door projecten, gastlessen en excursies. De opleiding werkt samen met ecologische adviesbureaus, natuurbeheer organisaties, waterschap en gemeentes.