Aeres MBO Melkveehouderij header mbo

Richtlijnen tijdens Coronavirus met betrekking tot BPV

Nu de Coronacrisis ons allen bezighoud en veel mensen thuis moeten blijven of van huis uit werken, is het algemene advies zo min mogelijk verplaatsen en reizen. Wereldwijd is er een negatief reisadvies, vrijwel alle landen hebben de code oranje. Bij veel landen geldt een quarantaine van 2 weken, voordat men het land in mag.

Dat heeft ook gevolgen voor de BPV van Aeres MBO Barneveld. Het MT heeft besloten geen BPV buiten Nederland toe te staan in periode 5 en periode 1 van het komende schooljaar, dus tot 7 november 2020. Voor de BPV binnen Nederland gelden de volgende richtlijnen. In deze volgt Aeres MBO Barneveld de richtlijnen van Overheid en RIVM. Dat betekent dat:

 • Als een student niet welkom is op het BPV adres, blijft de student thuis. Het BPV adres – de praktijkopleider – is daarin leidend.
 • Als een student zelf griep- of verkoudheidsverschijnselen vertoont, blijft de student thuis.
 • In alle andere gevallen gaat de BPV periode gewoon van door.

Wij realiseren ons dat door de richtlijnen van RIVM en Overheid de situatie kan wijzigen.

Beroepspraktijkvorming

Als er iets belangrijk is binnen het MBO-onderwijs, dan is het wel de beroepspraktijkvorming (BPV), beter bekend als stage lopen.

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de beroepspraktijk, op stagebedrijven of tijdens praktijkleren. Als school stellen we daarom eisen aan alle betrokkenen bij de BPV, de student, het stagebedrijf maar ook aan onszelf.

Een goede stage begint door het stellen van leerdoelen in de BPV-overeenkomst. Wij kiezen ervoor er voor om onze studenten zelf (mede) verantwoordelijk te maken voor het opstellen van deze leerdoelen. Deze leerdoelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan werkprocessen uit het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding. Per BPV is altijd een aanspreekpunt beschikbaar op het leerbedrijf (praktijkopleider) en op school (mentor). Bij internationale BPV gelden binnen Aeres MBO Barneveld dezelfde uitgangspunten als voor binnenlandse BPV.
Binnen het middelbaar onderwijs vindt praktijkleren plaats op erkende stagebedrijven. SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) is het kenniscentrum die zorg draagt voor de erkenning en registratie van stagebedrijven.

Hoe word ik een erkend stagebedrijf (leerbedrijf)?

Van beroepspraktijkvorming is alleen sprake als dit wordt uitgevoerd op een leerplaats met een erkenning voor de opleiding waarvoor de betreffende student een opleiding volgt. Dit geldt voor zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Alle stagebedrijven in Nederland staan vermeld op de website www.stagemarkt.nl.
Wilt u een erkend stagebedrijf worden, dan zijn dit de stappen die u volgt:
Meldt uw bedrijf aan bij onze school via de BPV-coordinator

 • Dierverzorging: Susanne van Immerseel bpv.dierverzorging.barneveld@aeres.nl
 • Diergezondheid: René Wessels bpv.diergezondheid.barneveld@aeres.nl
 • Diermanagement: Erika Rietema bpv.diermanagement.barneveld@aeres.nl
 • Hippisch: Frank van de Weerd bpv.hippisch.barneveld@aeres.nl
 • Veehouderij: Marius Veldhuizen bpv.veehouderij.barneveld@aeres.nl
 • Verloskundestage: Erika Rietema bpv.diermanagement.barneveld@aeres.nl
 • GGI ( Cultuurtechnisch Loonwerk): Armin Satter bpv.ggi.barneveld@aeres.nl
   

De BPV-coördinator draagt uw bedrijf dan voor om opgenomen te worden in het erkenningsregister.
U ontvangt bericht dat uw bedrijf door onze school is voorgedragen en wordt gevraagd om de aanvraag te accorderen en aan te vullen. Bijvoorbeeld door bijzonderheden of beperkingen toe te voegen waar rekening mee moet worden gehouden.

Als de aanvraag compleet is en door u gefiatteerd, neemt SBB binnen 10-dagen contact met u op voor het plannen van een erkenningsgesprek. Het gesprek vindt altijd op uw bedrijf plaats, door een bedrijfsconsulent van SBB. Tijdens het gesprek beoordeelt de bedrijfsconsulent de geschiktheid van uw bedrijf en de leerplaats.
Zodra uw bedrijf geschikt is bevonden wordt een erkenning afgegeven en wordt uw bedrijf opgenomen in het register van erkende stagebedrijven.

Kan ik als buitenlands bedrijf ook een erkenning en registratie aanvragen?

Jazeker, stagebedrijven in het buitenland kunnen ook erkend worden door SBB. Indien een buitenlands bedrijf geschikt is om Nederlandse studenten uit het agrarisch onderwijs een praktijkleerplaats te bieden, kunt u als toekomstig stagebedrijf een aanvraag indienen voor de erkenning als leerbedrijf. Volg hiervoor de 4 stappen zoals hierboven beschreven.