studenten in restaurant

Voor bedrijven

Voor goed opgeleid personeel ga je naar Aeres MBO Ede

Aeres MBO Ede leidt vakbekwaam uw (toekomstige) food professionals op. Aeres heeft als doel om jongeren enthousiast te maken voor de foodsector en te zorgen voor goed gekwalificeerd personeel in deze sector. Uw (toekomstig) medewerkers ontwikkelen zich tot volwaardig food professional zodat ze optimaal inzetbaar zijn in uw organisatie nu en in de toekomst. De bedrijfsopleiding is  een maatwerktraject met een diploma van food operator niveau 2, 3 of 4 als eindresultaat. 

Wat is een BBL traject?

Dit maatwerktraject is een één  of tweejarig traject waarbij uw medewerker opgeleid wordt tot food operator (niveau 2, 3 of 4). Het onderwijs vindt plaats op de eigen werkplek waar uw medewerker de kennis en vaardigheden verder ontwikkelt. De medewerker wordt tijdens het opleidingstraject begeleidt door de docent en de praktijkopleider.

Hoe ziet het BBL traject er in de praktijk uit?
Gedurende het opleidingstraject combineert uw medewerker werken en leren. Uw medewerker heeft 1 dag per week op de bedrijfslocatie les en is de overige werkdagen werkzaam in het eigen bedrijf. Theorie en praktijk worden gecombineerd.

Per leerjaar heeft uw medewerker 210 docent begeleide klokuren. Voorafgaand aan de start van het opleidingstraject wordt het beginniveau van de medewerker getest d.m.v. afname van de AMN talentscan. Deze scan geeft inzicht in het niveau van reken , en taalvaardigheid en de motivatie van uw medewerker. Met dit inzicht wordt de begeleiding van uw medewerker tijdens het opleidingstraject afgestemd. Tijdens de opleiding maken studenten en docenten gebruik van een digitale leeromgeving waarin ook de voortgang van de medewerker gemonitord kan worden. De begeleiding van uw medewerker wordt afgestemd op de behoefte. Er vindt een 6  wekelijks stuurgroepoverleg plaats om de voortgang van de gehele groep in het opleidingstraject te borgen. Het opleidingstraject is deels flexibel in te richten passend bij de behoefte en niveau van uw medewerker. Dit zal in samenspraak met de praktijkbegeleider en docent geregeld kunnen worden. Het eindresultaat van het doorlopen van het gehele opleidingstraject is een diploma op niveau 2, 3 of 4.

Uw investering en financiering van dit BBL traject.
De kosten per opleidingsjaar bedragen ongeveer € 2.700, uitgaande van een groep van 10 studenten. Daarnaast is het een investering in tijd voor uw medewerker en uw organisatie. Voor het BBL opleidingstraject kunt u de subsidie praktijkleren aanvragen.

Waarom dit maatwerktraject?
De kracht van dit maatwerktraject is dat we potentieel naar boven halen door competenties van mensen te ontwikkelen en te versterken. Zo werken we samen met u aan een sterke foodsector. ‘Een leven lang leren’ is tegenwoordig al bijna vanzelfsprekend. Leren om bij te blijven én te innoveren. Een opleiding draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw toekomstige medewerkers en draagt bij aan goed werkgeverschap.

Opleiden, welk voordeel behaalt u?

  • Medewerkers komen uit de regio.
  • Gekwalificeerde medewerkers die breed inzetbaar zijn.
  • Gemotiveerde, betrokken en meer efficiënte medewerkers.
  • De opleiding is volledig afgestemd op wat bedrijven nodig hebben.
  • Meer efficiënte medewerkers.
  • Aantrekkelijke subsidieregeling voor de opleidingskosten.

Kortdurende trainingen of derde leerweg trajecten

Gaat uw belangstelling meer uit naar kortdurende trainingen of mbo certificeerbaar onderwijs dan bent u bij ons ook aan het goed adres. Wij kunnen in principe alles aanbieden wat u wilt dat er op foodgebied aangeboden wordt. Zo bieden wij bijvoorbeeld cursussen over leidinggeven, voedselveiligheid, productietechnieken en het beheersen van het bereidingsproces. De kosten worden bepaald door de omvang van het afgesproken traject. Vraag naar de mogelijkheden.

Over Aeres MBO Ede
De expertise van Aeres docenten komt voort uit jaren opleidingservaring voor een grote diversiteit aan (food) bedrijven. De kracht van Aeres zit vooral in het meedenken met uw bedrijf en het denken in mogelijkheden. Daarnaast beschikken onze docenten over gedegen vakkennis en uitstekende didactische vaardigheden. Wij gaan voor niets minder dan uw succes, want dat geeft ons energie. Aeres mbo is verankerd in de Food Valley en stelt alles in het werk een bijdrage te leveren aan het economisch succes van deze regio. Om kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, gaan we graag een keer vrijblijvend met u in gesprek.

Taaltrajecten Nederlands
Veel bedrijven maken gebruik van diensten van anderstalige medewerkers. Om de taalvaardigheid van uw medewerker te verbeteren kunt u uw medewerker een taaltraject laten volgen. Zo kunt u kiezen uit een ‘taal op de werkvloer’ traject of een ‘voorschakeltraject’ voor een BBL opleiding. De kosten en tijdsinvestering zijn afhankelijk van uw wens voor taalvaardigheid en de behoefte van uw medewerker. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit maatwerktraject voor de foodsector? Neem dan contact op met dhr. Ton Spierings, Teamleider Aeres MBO Ede.