De vakexpert teelt en groene technologie heeft voortdurend aandacht voor optimalisering van het proces, vernieuwing en veranderingen in de keten en de maatschappij om hem heen. Hij vertaalt dit naar de mogelijkheden en kansen die dit voor het bedrijf biedt.

Talent voor groei

Wat ga je leren?

Als vakexpert teelt en groene technologie werk je op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt, de teelt van biobased uitgangsmaterialen of een combinatie van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook nieuwe en alternatieve teelten onder. Hij kan ook bij een veredelingsbedrijf of bij bedrijven in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of biomassa en de verwerking van reststromen werkzaam zijn. Ook de zorgboerderij behoort tot zijn werkgebied. Hij doet bureauwerk en als hij meewerkt werkt hij o.a. in kassen, hallen en de buitenlucht. 
De beginnend vakexpert teelt en groene technologie werkt vaak met een team en heeft een leidende en sturende rol. Hij heeft daarom een voorbeeldfunctie. Van hem wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit toont, kan samenwerken en kan omgaan met de diversiteit aan medewerkers binnen de organisatie.

Kosten

Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleiding gerelateerde schoolkosten. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Overige kosten voor een opleiding zijn tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en eventueel introductiekamp in het 1e leerjaar. Reken ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Mogelijke beroepen 
Akkerbouwer, kwaliteitscontroleur, vertegenwoordiger, adviseur of medewerker kweekbedrijf.

Vervolg na je studie
Met een diploma vakexpert teelt en groene technologie kun je door leren op het hbo. Natuurlijk kun je ook gaan werken.