Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling

Als Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling ben je bezig met de ontwikkeling, kwaliteitsboring en bereiding van voedingsmiddelen.

Wat ga je leren?

Als Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling leer je de ontwikkeling, kwaliteitsborging en bereiding van voedingsmiddelen kennen. Je gaat onderzoek doen naar de kwaliteit van de productiemethodes, ingrediënten en verpakkingen. Je stelt een onderzoeksplan op naar producten en het productieproces, met het doel het milieu en de gezondheid te verbeteren. Je hebt kennis van het werken met laboratoriumapparatuur. Na de uitwerking van je onderzoek stel je een plan op en adviseer je over een verbetering van het werkproces.

Bij dit alles is de voedselveiligheid van groot belang maar voedingsmiddelen moeten ook voldoen aan hoge eisen die de consumenten, bedrijven en wetgeving stellen aan voedsel. Belangrijk hierbij is dat je de resultaten goed kunt formuleren en communiceren, wat bijdraagt aan het optimaliseren van het gehele voedingsproces. Als Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling voer je onderzoek uit onder begeleiding van je leidinggevende. Je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor de voortgang van het werk. Je bent op de hoogte van economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en houdt hier rekening mee.

Kosten

Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleiding gerelateerde schoolkosten. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Overige kosten voor een opleiding zijn tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en eventueel introductiekamp in het 1e leerjaar. Reken ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toelatingseisen

Duur: deze opleiding duurt drie jaar.
Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg, overgangsbewijs havo 3 naar havo 4, mbo diploma niveau 3

Toekomst

Je werkt als Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling in de foodsector bij ambachtelijke, internationale of industriële bedrijven op het gebied van zuivel, bakkerij, dranken, groente, fruit, zoetwaren en vleesverwerking. Met een diploma Vakexpert voeding, kwaliteit en productontwikkeling kun je door leren op verschillende hbo-opleidingen, bijvoorbeeld in de richting voeding, technologie of kwaliteit. Natuurlijk kun je ook gaan werken. Voor deze opleiding zijn de baankansen op dit moment nog onbekend. Je vindt meer hierover op de website: www.kansopwerk.nl.

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.
Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding: