In het studiejaar vinden er op onze locatie spreekmomenten plaats voor ouders van studenten uit de verschillende opleidingen.

Op deze momenten wordt u de mogelijkheid geboden om samen met uw zoon of dochter een gesprek van 15 minuten te voeren met de mentor en/of andere docenten. Vooralsnog kunt u de keuze maken om op school of online via Teams in gesprek te gaan met de mentor en/of docent van uw zoon of dochter. In het geval dat de coronamaatregelen niet gewijzigd worden, kan het zijn dat wij volledig moeten uitwijken naar online gesprekken. U kunt samen met uw zoon of dochter vooraf de studieresultaten inzien in Eduarte. Het doel van deze gesprekken is de schoolresultaten te bespreken met de betreffende docenten en uw zoon of dochter. Het is, volgens ons, met name van belang dat u een gesprek heeft met de mentor.