In het studiejaar vinden er op onze locatie spreekmomenten plaats voor ouders van studenten uit de diverse opleidingen. Meestal vinden die plaats halverwege het studiejaar. Zodra de precieze data bekend zijn, vindt u op deze pagina meer informatie. U kunt zich dan online inschrijven voor een gesprek. 

Wanneer iets niet duidelijk is of u heeft een vraag dan kunt u natuurlijk ook altijd even bellen met de school via 088-020 6100.