In het studiejaar vinden er op onze locatie spreekmomenten plaats voor ouders van studenten uit de diverse opleidingen.

Voor dit studiejaar zijn de ouderspreekmomenten op onderstaande data. 

Op deze momenten wordt u de mogelijkheid geboden om samen met uw dochter of zoon op bezoek te komen en 15-minuten-gesprekken te voeren, met de mentor en/of andere docenten. U kunt via uw zoon of dochter de studieresultaten inzien in Eduarte.

Het doel van deze gesprekken is, u in de gelegenheid te stellen om de schoolresultaten te bespreken met de betreffende docenten. Het is, volgens ons, met name van belang dat u een gesprek heeft met de mentor. Natuurlijk kunt u ook een gesprek met andere docenten van uw dochter of zoon voeren.

 

Deze 15-minuten-gesprekken zijn voor de teams

Veehouderij, Grond, Groen, Infra en de Hippische opleidingen gepland op

 • dinsdagavond 4 februari tussen 18.00 ± 22.00 uur

Dierverzorging, Dier en Management en Dier en Gezondheid gepland op

 • dinsdagavond 18 februari tussen 18.00 en ± 22.00 uur.

  En voor alle teams op

 • ·vrijdagmiddag 7 februari tussen 15:00 en 17.00 uur.

 

U kunt inschrijven vanaf vrijdag 10 januari tot en met donderdag 23 januari

Hoe gaat het inschrijven in zijn werk? 

 1. U klikt op deze link: https://aeres-barneveld.schoolpraat-app.nl/gesprekkenplanner
 2. Vanaf 10 januari ziet u daar een lijst met beschikbare docenten en de data voor de diverse momenten. 
 3. U klikt op de naam van de docent die u wilt spreken en vult vervolgens eerst eenmalig de voor- en achternaam van de student, het studentnummer, een WERKEND email-adres en uw eigen telefoonnummer in. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen, omdat hier de bevestiging van uw afspraak naar toe wordt gestuurd. Uw telefoonnummer hebben wij nodig om u te bereiken in het geval dat een docent onverhoopt verhinderd is. 
 4. U ziet bij de docent op welke tijdstippen hij/zij beschikbaar ( groene kleur ) is en klikt vervolgens op het tijdstip van uw keuze.
 5. U kunt nu een andere docent kiezen als u meer personen wilt spreken door op "Volgende afspraak" te klikken. U komt dan eerst in een scherm met een bevestiging van uw keuze terecht en klikt vervolgens op "Terug" om de volgende afspraak te plannen.
 6. Wanneer u alle afspraken heeft gepland, klikt u op "Opslaan". Wanneer u vergeet om op "Opslaan"  te klikken, worden er geen afspraken vastgelegd. 
 7. Nadat u op "Opslaan" heeft geklikt ontvangt u een bevestiging met een overzicht van al uw afspraken op het door u ingevoerde e-mailadres. Daarin staat ook een link om eventuele afspraken te annuleren. Dit kan tot op de dag van de ouderspreekmomenten
 8. Geen e-mail ontvangen? Controleer dan ook uw spambox.

Bij binnenkomst vindt u lijsten met daarop de lokaalnummers waar u verwacht wordt. Bij de balie kan men u ook nog de nodige info verstrekken. 

Tussen de  gesprekken zitten telkens 5 minuten om naar veen ander lokaal te gaan. 

 

Wanneer iets niet duidelijk is of u heeft een vraag dan kunt u natuurlijk ook altijd even bellen met de school via 088-020 6100.