Voor stagebedrijven

Als er iets belangrijk is binnen het MBO-onderwijs, dan is het wel de beroepspraktijkvorming (BPV), beter bekend als stage lopen.

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de beroepspraktijk, op stagebedrijven of tijdens praktijkleren. Als school stellen we daarom eisen aan alle betrokkenen bij de BPV, de leerling, het stagebedrijf maar ook aan onszelf.

Een goede stage begint door het stellen van leerdoelen in de BPV-overeenkomst. Wij kiezen ervoor er voor om onze leerlingen zelf (mede) verantwoordelijk te maken voor het opstellen van deze leerdoelen. Deze leerdoelen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan werkprocessen uit het kwalificatiedossier van de betreffende opleiding. Per BPV is altijd een aanspreekpunt beschikbaar op het leerbedrijf (praktijkopleider) en op school (mentor). Bij internationale BPV gelden binnen Aeres MBO Barneveld  dezelfde uitgangspunten als voor binnenlandse BPV.

Binnen het middelbaar onderwijs vindt praktijkleren plaats op erkende stagebedrijven. SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) is het kenniscentrum die zorg draagt voor de erkenning en registratie van stagebedrijven.

In het menu aan de linkerkant vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.