Stage

Een vak leer je nog altijd het beste in de praktijk. De mbo-opleidingen van Aeres MBO Almere zijn beroepsgericht. Tijdens je opleiding doe je al veel praktijkervaring op bij erkende leerbedrijven. In het mbo noemen we dat beroepspraktijkvorming (bpv). Je kunt alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat dit bedrijf voorkomt in het register van SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 

In het mbo zijn er twee vormen beroepspraktijkvorming: stage of werkend leren. Stages maken deel uit van de beroepsopleidende leerweg (kortweg BOL) en werkend leren doe je via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

Deeltijd

De BBL-opleiding is een combinatie van werkend leren en een opleiding binnen een erkend leerbedrijf. Tijdens je BBL-opleiding ga je een dag per week naar school. Verder heb je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week en voor minimaal 120 dagen per jaar bij een erkend opleidingsbedrijf.

Voor werkend leren sluit je met school en het leerbedrijf een praktijkovereenkomst af. Op die manier is goede begeleiding gegarandeerd. Ook teken je met het leerbedrijf een arbeidsovereenkomst, want je krijgt loon uitbetaald voor het werk dat je verricht.

Aeres MBO Almere biedt de opleiding Groene Ruimte (in niveau 2 en 3) aan als BBL-opleiding.

Voltijd

De BOL-opleiding is een combinatie van school en stage. Je gaat de hele week naar school en volgt één of meer periodes bpv bij een erkend leerbedrijf. Bij de opleidingen Groene Ruimte volg je in het eerste leerjaar een lintstage. Dat betekent dat je het gehele jaar door één dag in de week stage loopt bij hetzelfde stagebedrijf. Voor een bpv sluit je een praktijkovereenkomst af en krijg je vakopdrachten mee. Ga voor actuele bpv-vacatures in binnen- en buitenland naar: www.stagemarkt.nl

Internationaal

Aeres MBO Almere richt zich in toenemende mate op het bieden van opleidingen met een internationale focus. Steeds meer deelnemers doen een internationale stage, een stage buitenland. Binnen Europa worden deze stages voor een groot deel gesubsidieerd uit Europese fondsen. Lees hier meer over Stage in het buitenland >> 

Werkreis Indonesië bij Wildlife research
De bestemming is gericht op Natuurbehoud. Er wordt van je verwacht dat je actief meedoet aan het programma, wat kan bestaan uit meewerken met het verzorgen van de dieren, deelnemen aan verzamelen van gegevens voor onderzoek, lesgeven over de activiteiten van de “parken” aan plaatselijke leerlingen, planten van bomen, het maken van ‘apenoversteekplaatsen’ over wegen en veel meer. 

Het is een werkreis, maar er zal voldoende ruimte zijn voor ontspanning en gelegenheid om kennis te maken met de omgeving, plaatselijke gewoontes en met elkaar.

Werkreis Costa Rica
De bestemming naar Work With Nature in Costa Rica is gericht op Natuuronderzoek en Natuurbehoud. Er wordt van je verwacht dat je actief meedoet aan het programma, wat kan bestaan uit meewerken aan het onderzoek of onderhoudswerkzaamheden verrichten voor de organisatie en het behoud van de jungle. Maar waarin we ook bij andere organisaties (La Tortuga Feliz ) mee gaan werken en de school CATIE Universiteit bezoeken. Het is een werkreis, maar er zal voldoende ruimte zijn voor ontspanning en gelegenheid om kennis te maken met de omgeving, plaatselijke gewoontes en met elkaar.