Aeres MBO Dierverzorging header bedrijven

Beroepspraktijkvorming (stage)

Een vak leer je nog altijd het beste in de praktijk. Tijdens je mbo-opleiding zit je niet alleen op school, maar doe je veel praktijkervaring op bij erkende leerbedrijven. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Hoeveel tijd je hieraan besteedt, hangt af van je opleidingsvariant:

Beroepsopleidende leerweg (BOL) Je gaat een hele week naar school en doet in blokstages of dagstages onbetaald praktijkervaring op. Je kunt dat stage noemen maar binnen het mbo praten we over beroepspraktijkvorming (BPV). BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Je gaat over het algemeen 1 dag per week naar school. Verder heb je een arbeidsovereenkomst met een omvang van minimaal 24 uur per week en voor minimaal 120 dagen per jaar bij een opleidingsbedrijf dat een erkenning heeft in het register van Stagemarkt.nl voor de opleiding waarop je staat ingeschreven. 

Je kunt alleen praktijkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van een beroep. Een bedrijf is erkend als het voldoet aan de volgende eisen:

  • De werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student;
  • De werkplek is veilig.

Alle beschikbare stageplaatsen bij erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Internationaal

Aeres MBO richt zich in toenemende mate op het bieden van opleidingen met een internationale focus. Steeds meer deelnemers doen een internationale stage, een stage buitenland. Binnen Europa worden deze stages voor een groot deel gesubsidieerd uit Europese fondsen. Lees hier meer over bij Stage in het buitenland.

Je hebt op verschillende locaties de mogelijkheid om aan een werkreis naar het buitenland deel te nemen, neem voor meer informatie contact op met je BPV Coördinator.

Stage gevonden?

1. Aanvraagformulier

Een stage gevonden? Dan vraag je via het aanvraagformulier een praktijkovereenkomst aan. Overleg voor de juiste gegevens van het leerbedrijf met je toekomstige praktijkopleider. Met behulp van de gegevens op het aanvraagformulier wordt er een praktijkovereenkomst aangemaakt. Deze heb je nodig om stage te mogen lopen bij een leerbedrijf. De aanvraag gaat naar onze BPV-coördinator die de aanvraag verwerkt. Nadat de erkenning en de overige gegevens zijn gecontroleerd, wordt er een praktijkovereenkomst aangemaakt. Een onvolledig of onjuist ingevulde aanvrageformulier kan niet in behandeling worden genomen. 

2. Praktijkovereenkomst 

Het leren in de beroepspraktijk wordt geregeld in een praktijkovereenkomst. De student, de onderwijsinstelling en het leerbedrijf leggen in de overeenkomst afspraken vast over de vorm en inhoud van de stage of leerbaan, de begeleiding en de beoordeling. Als je aan je stage begint, krijg je van school een praktijkovereenkomst. Er gelden allerlei bepalingen voor de praktijkovereenkomst, voor BOL en BBL zijn deze verschillend. 

3. Stage begeleidingsmap

De vaardigheden die je in de praktijk aanleert, hou je bij in een speciale BPV-begeleidingsmap. Je BPV voldoet aan de eisen als je voldoende werkdagen maakt, voldoende verschillende praktijkhandelingen uitvoert en persoonlijk goed functioneert. 

4. Subsidieregeling praktijkleren

Erkende leerbedrijven die een student een stage- of leerwerkplek aanbieden krijgen per 1 januari 2014 een vergoeding voor de gemaakte begeleidingskosten. Dit gaat via de Subsidieregeling Praktijkleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze regeling uit. Het is een financiële stimulans voor bedrijven om stage- en leerwerkplekken aan te bieden.

Vragen over stage?

Je kunt terecht bij onze BPV-coördinator met al je vragen.
Ook in het Handboek BPV vind je veel informatie.