Beroepspraktijkvorming

Tijdens je mbo-opleiding zit je niet alleen op school, maar doe je praktijkervaring op bij een erkend leerbedrijf. In het mbo noemen we dit beroepspraktijkvorming (bpv). Het is een verplicht onderdeel van je opleiding. Hoeveel tijd je aan bpv besteedt, hangt af van je opleidingsvariant: BOL of BBL.

Erkend leerbedrijf

Je kunt alleen praktijkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van een beroep. Een bedrijf is erkend als het voldoet aan de volgende eisen:

  • De werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student;
  • De werkplek is veilig.

Alle beschikbare stageplaatsen bij erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.
Erkende leerbedrijven die een student een stage- of leerwerkplek aanbieden krijgen een vergoeding voor de gemaakte begeleidingskosten. Dit gaat via de Subsidieregeling Praktijkleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze regeling uit. Het is een financiële stimulans voor bedrijven om stage- en leerwerkplekken aan te bieden.

Praktijkovereenkomst

Het leren in de beroepspraktijk wordt geregeld in een praktijkovereenkomst (POK). De student, de onderwijsinstelling en het leerbedrijf leggen in de overeenkomst afspraken vast over de vorm en inhoud van de stage of leerbaan, de begeleiding en de beoordeling. Als je aan je bpv begint, krijg je van school een praktijkovereenkomst. Er gelden allerlei bepalingen voor de praktijkovereenkomst, voor de BOL en BBL zijn ze wel verschillend.

De vaardigheden die je in de praktijk aanleert, hou je bij in een speciale bpv-map. Heb je een opdracht goed uitgevoerd, dan krijg je een paraaf in je bpv-map. Je bpv voldoet aan de eisen als je voldoende werkdagen maakt, voldoende verschillende praktijkhandelingen uitvoert en persoonlijk goed functioneert.

Vragen over BPV?

De school heeft een bpv-coördinator waar je terecht kunt met al je vragen. Ook in het Handboek BPV vind je veel informatie.