Kwaliteit en tevredenheid

Beste groene school (aoc) in 2021

Aeres MBO is opnieuw uitgeroepen tot beste groene school (aoc) in de Keuzegids mbo 2021. We zijn erg blij met deze positieve waardering! 

Studenten Aeres MBO zijn meest tevreden blijkt uit JOB monitor

Studenten van Aeres MBO zijn het meest tevreden over hun school en opleiding. Onze studenten geven hun opleiding een 7,1 (landelijk 6,7) en de school scoort een 6,9 (landelijk 6,6). Onze studenten zijn goed te spreken over de (studie)loopbaanbegeleiding en de sfeer en veiligheid op school. Zo blijkt uit de JOB-monitor 2020.
Iedere twee jaar organiseert de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het grootste tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten in Nederland. Ruim 60% van onze mbo’ers gaf aan wat zij goed vinden gaan op hun school en wat er beter kan. De JOB-monitor levert dus belangrijke informatie op, waar ook het ministerie van Onderwijs gebruik van maakt.

Score boven de Aeres-norm

De monitor bevat vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals toetsing en examinering, stage (BOL), werkplek (BBL), rechten en plichten, onderwijsfaciliteiten en lessen/programma. Op bijna al deze punten scoren we boven onze eigen Aeres-norm. De enige uitzondering hierop vormt het onderwerp rechten en plichten. Dit heeft vooral betrekking op de afhandeling van klachten. Ook landelijk scoort dit onderwerp het laagst.

Klachten

Wij vinden het heel belangrijk dat onze studenten maar hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor iedereen. Eventuele klachten nemen we dan ook serieus. We doen er alles aan om die zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als u als ouder/verzorger klachten heeft, dan kunt u die het beste eerst bespreken met docent, mentor of teamleider. Meestal kunnen we dan direct een oplossing vinden. Wordt er geen oplossing gevonden, dan volgt de klachtenprocedure.