Aeres MBO opnieuw beste groene school van Nederland volgens Keuzegids mbo 2022

Date

Aeres MBO ook in 2022 de beste groene school in Keuzegids mbo

Voor het vierde jaar op rij heeft de Keuzegids Aeres MBO verkozen tot beste groene mbo. “We scoren over het geheel het beste van alle aoc’s en daar zijn we hartstikke trots op”, geeft instellingsdirecteur Truda Kruijer aan. “Het is een bevestiging van de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. We hebben een duidelijke inhoudelijke focus op het groene domein waarbij kwaliteit altijd ons uitgangspunt is.” 

Kwaliteit belangrijkste toetssteen voor keuzes 
De kwaliteit van het primair proces is de belangrijkste toetssteen voor keuzes van de organisatie. Er wordt gestuurd op een doelgericht kwaliteitsbeleid, wat in dit geval ook het voldoen aan de criteria voor goede kwaliteitszorg omvat: verbeteren, ontwikkelen, borgen en verantwoorden. Tot deze conclusie kwam onlangs het kwaliteitsnetwerk MBO. “Het is goed om te weten dat zowel de student als de controlerende instanties het erover eens zijn dat we goed onderwijs geven bij Aeres MBO”, aldus Truda Kruijer.  

Ingezet op ontwikkeling in het groen 
“Naast de goede kwaliteitszorg hebben we de afgelopen jaren ook ingezet op de ontwikkeling in het groen”, legt Truda Kruijer uit. “We zijn gefuseerd met Nordwin College met als doel nog beter te worden in het groen, zowel inhoudelijk als innovatief. We versterken elkaar bijvoorbeeld in (food)technologie en in de opleidingen dierverzorging en hovenier. Door de fusie bieden we het complete palet groene opleidingen aan. We willen voor studenten en bedrijven hét groene kwaliteitsinstituut zijn.” 

“Alle vertrouwen” 
“Ik realiseer me dat we van onze medewerkers en zeker ook van onze studenten het uiterste vragen in deze pittige coronaperiode”, geeft Truda Kruijer aan. “Daarom vinden we het belangrijk dat we juist in deze tijd extra aandacht voor elkaar hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooi jaar tegemoet gaan. We zullen er alles aan doen om de titel ‘het beste aoc van 2022’ waar te maken!” 

Onafhankelijke gids
Het aanbod mbo-opleidingen in Nederland is groot. Om helderheid te scheppen in de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende mbo-opleidingen, publiceert de Keuzegids ieder jaar een onafhankelijke gids. Hierin worden opleidingen en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit gebeurt onder andere via de landelijke JOB-monitor (tweejaarlijks studenttevredenheidsonderzoek) en gegevens van de onderwijsinspectie. Meer informatie is te vinden op www.keuzegids.nl.

Open dagen Aeres MBO 
In Almere, Barneveld, Buitenpost, Dronten, Ede, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Nijkerk, Sneek en Velp biedt Aeres MBO opleidingen dier, stedelijke leefomgeving, groen, bloem, (agrarische) techniek, voedselproductie en voedselverwerking, teelt en biologisch-dynamische land- en tuinbouw. Studenten die hun vmbo of havo diploma gehaald hebben, kunnen hier hun beroepsopleiding volgen. Veel scholen van Aeres MBO hebben binnenkort open dag. Meer informatie is te vinden op www.aeresmbo.nl/agenda.

Beste AOC Aeres MBO 2022